zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה יא' - נספחים » מסלול 1

מסלול 1 חיפוש
סה"כ 9 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ יא1- האם רצח רבין יכול לקרות שוב - נספח 1-2
יא1- האם רצח רבין יכול לקרות שוב - נספח 1-2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(16 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 29/10/2015

נספח קובץ יא1 - כיצד צומחת מנהיגות חברתית- נספח 1-3
יא1 - כיצד צומחת מנהיגות חברתית- נספח 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,666 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 29/10/2015

נספח קובץ יא1 - חוויה- הכנת חטיף אנרגיה בתנור בוץ - נספח
יא1 - חוויה- הכנת חטיף אנרגיה בתנור בוץ - נספח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(26 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 7/5/2015

נספח קובץ יא1- איזה מנהיג אני רוצה להיות?- נספח 1-3
יא1- איזה מנהיג אני רוצה להיות?- נספח 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(43 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

נספח קובץ יא1- איזה מנהיג האני רוצה להיות - מצגת
יא1- איזה מנהיג האני רוצה להיות - מצגת
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,219 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

נספח קובץ יא1- מה מייחד אותי כמחנך?- נספח 1-4
יא1- מה מייחד אותי כמחנך?- נספח 1-4
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(235 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

נספח קובץ יא1- כיצד צומחת מנהיגות חברתית?- נספח 1-3
יא1- כיצד צומחת מנהיגות חברתית?- נספח 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,666 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

נספח קובץ יא1- מהי משלחת הצופים לארה"ב- נספח 1-3
יא1- מהי משלחת הצופים לארה"ב- נספח 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(345 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

נספח קובץ יא1- מהי משלחת הצופים לארה"ב?- מצגת
יא1- מהי משלחת הצופים לארה"ב?- מצגת
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(8,859 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 1"
במרכז כולו