zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה יא' - נספחים » מסלול 2

מסלול 2 מדורי משנה
סה"כ 14 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ יא2- מה האחריות שלנו כלפי החברה
יא2- סמינר הנהגתי-פעילות תוכן 4- מה האחריות שלנו כלפי החברה - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(367 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 6/9/2015

נספח קובץ יא2- סמינר הנהגתי- לוז רציונאל ופעילויות תוכן
יא2- סמינר הנהגתי- לוז רציונאל ופעילויות תוכן
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(398 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 4/9/2015

נספח קובץ יא 2- סמינר הנהגתי- מה הקשר בין מרכז לפריפרייה- נספחים 1-2
יא 2- סמינר הנהגתי- פעילות תוכן ראשונה מה הקשר בין מרכז לפריפרייה- נספחים 1-2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(368 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 4/9/2015

נספח קובץ יא 2- סמינר הנהגתי- פעילות תוכן שלישית-מהי הגשמה בישראל היום
יא 2- סמינר הנהגתי- פעילות תוכן שלישית-מהי הגשמה בישראל היום- נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(5,106 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 4/9/2015

נספח קובץ יא 2- סמינר הנהגתי- - מהי הגשמה בישראל היום- נספח 2
יא 2- סמינר הנהגתי- פעילות תוכן שלישית- מהי הגשמה בישראל היום- נספח 2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(369 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 4/9/2015

נספח קובץ יא2- לפי מה בוחנים השפעה על החברה- נספחים 1-3
יא2- סמינר הנהגתי פעילות תוכן שנייה- לפי מה בוחנים השפעה על החברה- נספחים 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,132 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 4/9/2015

נספח קובץ יא2- מה אני חושב על קהילת הלהט"ב?- נספח 1+2
יא2- מה אני חושב על קהילת הלהט"ב?- נספח 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(213 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

נספח קובץ יא2- האם קיים שוויון או שיש תקרת זכוכית?- נספח 1+2
יא2- האם קיים שוויון או שיש תקרת זכוכית?- נספח 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(351 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

נספח קובץ יא2- איזה מקום תופס האלכוהול בחיי ולמה?- נספח 1+2
יא2- איזה מקום תופס האלכוהול בחיי ולמה?- נספח 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(596 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

נספח קובץ יא2- אלכוהול-מה האחריות שלי כדמות חינוכית בשבט ובקהילה-נספח
יא2- אלכוהול-מה האחריות שלי כדמות חינוכית בשבט ובקהילה-נספח 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(31 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

סמינר שכבה הנהגתי

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 2"
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>