zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה יא' - נספחים » מסלול 3

מסלול 3 חיפוש
סה"כ 6 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ יא3- מה משותף ומה שונה ביני לבין אנשים אחרים בישראל- נספח 1
יא3- מה משותף ומה שונה ביני לבין אנשים אחרים בישראל- נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(32 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 29/10/2015

נספח קובץ יא3- עד כמה השבט שלנו דמוקרטי?- נספח 1+2
יא3- עד כמה השבט שלנו דמוקרטי?- נספח 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(30 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

נספח קובץ יא3- האם יש לחייה להצביע בבחירות?- נספח 1-3
יא3- האם יש לחייה להצביע בבחירות?- נספח 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(25 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

נספח קובץ יא3- מי קובע- הדרג השכיר או החניכים? - נספח 1
יא3- מי קובע- הדרג השכיר או החניכים? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,627 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

נספח קובץ יא3- אילו קבוצות פוליטיות קיימות בישראל?- נספח 1
יא3- אילו קבוצות פוליטיות קיימות בישראל?- נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(15 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

נספח קובץ יא3 - מה המשמעות של דמות בוגר חשובה בחייו של ילד?- נספח 1
יא3 - מה המשמעות של דמות בוגר חשובה בחייו של ילד?- נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(28 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 3"
במרכז כולו