zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה יא' - נספחים » מסלול 4

מסלול 4 חיפוש
סה"כ 7 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ יא4- שחרור ירושלים מה היו השלכותיו-נספח 1-9
יא4- שחרור ירושלים מה היו השלכותיו ואיזו מציאות דמוגרפית יצר בירושלים- נספח 1-9
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(905 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/11/2015

נספח קובץ יא4- למי שייך הזיכרון - נספח 1
יא4- למי שייך הזיכרון - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(45 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 29/10/2015

נספח קובץ יא4 - חוויה קליעת סל מחבל שקיות ניילון -נספח
יא4 - חוויה קליעת סל מחבל שקיות ניילון -נספח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(384 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 7/5/2015

נספח קובץ יא4 - מיומנות מפת המזרח התיכון - נספח
יא4 - מיומנות מפת המזרח התיכון - נספח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(729 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 7/5/2015

נספח קובץ יא 4- שחרור ירושלים - נספח 1-9
יא 4- שחרור ירושלים מה היו השלכותיוואיזו מציאות דמוגרפית יצר בירושלים - נספח 1-9
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(896 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 6/11/2014

נספח קובץ יא4- מה האחריות הנובעת מקבלת עצמאות אישית ולאומית - נספח 1-3
יא4- מה האחריות הנובעת מקבלת עצמאות אישית ולאומית - נספח 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(58 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 6/11/2014

נספח קובץ יא4- כיצד השפיעו העליות על המבנה החברתי בישראל - נספח 1
יא4- כיצד השפיעו העליות על המבנה החברתי בישראל - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(414 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 6/11/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 4"
במרכז כולו