zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה יא' - נספחים » מסלול 5

מסלול 5 מדורי משנה
סה"כ 13 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ יא5 - האם קיימים ערכים על זמניים בחברה הישראלית? נספח 2ב
יא5 - האם קיימים ערכים על זמניים בחברה הישראלית? נספח 2ב
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(50 KB)
הקובץ חובר ע"י מחלקת הדרכה ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 11/1/2016

נספח קובץ יא5 - האם קיימים ערכים על זמניים בחברה הישאלית- נספח 2א
יא5 - האם קיימים ערכים על זמניים בחברה הישאלית- נספח 2א
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(41 KB)
הקובץ חובר ע"י מחלקת הדרכה ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 11/1/2016

נספח קובץ יא5 - האם קיימים ערכים על זמניים בחברה הישראלית? - נספח 1-2
יא5 - האם קיימים ערכים על זמניים בחברה הישראלית? - נספח 1-2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(19 KB)
הקובץ חובר ע"י מחלקת הדרכה ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 11/1/2016

נספח קובץ יא5- מה הם ערכי צהל- נספחים 1-2
יא5- מה הם ערכי צהל- נספחים 1-2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(495 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 29/10/2015

נספח קובץ יא5-מהי השבת בשבילי-נספח
יא5-מהי השבת בשבילי-נספח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(517 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 29/10/2015

נספח קובץ יא- 5- פסמינר שבטי- פעילות תוכן ראשונה-למה לצאת להגשמה- נספח
יא- 5- פסמינר שבטי- פעילות תוכן ראשונה-למה לצאת להגשמה- נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(361 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 4/9/2015

נספח קובץ יא 5- סמינר שבטי פעילות תוכן שנייה- מהי הגשמה חברתית- נספחים
יא 5- סמינר שבטי פעילות תוכן שנייה- מהי הגשמה חברתית- נספחים 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(383 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 4/9/2015

נספח קובץ יא 5- סמינר שבטי -פעילות תוכן שלישית -מהי המשמעות של הגשמה ק
יא 5- סמינר שבטי -פעילות תוכן שלישית -מהי המשמעות של הגשמה קבוצתית- נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(439 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים מאגף חינוך ופורסם באתר ביום 4/9/2015

נספח קובץ יא 5-סמינר שבטי - מהי הגשמה בעבור בוגר תנועת הצופים- נספחים
יא 5-סמינר שבטי פעילות תוכן רביעית- מהי הגשמה בעבור בוגר תנועת הצופים- נספחים 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(371 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 4/9/2015

נספח קובץ יא 5- מהם ערכי צהל- נספח 1-4
יא 5- מהם ערכי צהל- נספח 1-4
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(515 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 6/11/2014

סמינר שכבה שבטי

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 5"
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>