zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה יב' - נספחים » מסלול 4

מסלול 4 חיפוש
סה"כ 7 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ יב4- האם יש מכנה משותף לחברה הישראלית ואם כן מהו- נספח 1-2
יב4- האם יש מכנה משותף לחברה הישראלית ואם כן מהו- נספח 1-2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(16 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 29/10/2015

נספח קובץ יב4- חוויה- פלטת ענקים -נספח
יב4- חוויה- פלטת ענקים -נספח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(601 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 7/5/2015

נספח קובץ יב4 - באילו נסיבות אנשים רגילים הופכים לרוצחים? - נספח 1
יב4 - באילו נסיבות אנשים רגילים הופכים לרוצחים? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(57 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 8/9/2014

נספח קובץ יב4 -מה אני יודע על הסכמי אוסלו, ומה דעתי בנושא?-נספחים 1-5
יב4 - מה אני יודע על הסכמי אוסלו, ומה דעתי בנושא? - נספחים 1-5
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,171 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 8/9/2014

נספח קובץ יב4 - היכן יש חפיפה והיכן מתקיים קונפליקט...? - נספחים 1+2
יב4 - היכן יש חפיפה והיכן מתקיים קונפליקט בין היות המדינה יהודית להיותה דמוקרטית - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(52 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 8/9/2014

נספח קובץ יב4 - כיצד אפשר להשתמש בניתוח שירים של נופלים כאמצעי להנצחה?
יב4 - כיצד אפשר להשתמש בניתוח שירים של נופלים כאמצעי להנצחה - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(354 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 8/9/2014

נספח קובץ יב4 - עם סגולה - מה פירוש המושג? - נספח 1
יב4 - עם סגולה - מה פירוש המושג? מה ההשלכות שלו והאם אנחנו כאלה?- נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(49 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 8/9/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 4"
במרכז כולו