zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - המסע בעדה (צופים דתיים) » שכבת ו

שכבת ו מדורי משנה
סה"כ 5 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ דף כתיבה
דף כתיבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(24 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 16/8/2015

כלי עזר לעבודה קובץ מפת כתיבת מסלול
מפת כתיבת מסלול
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(280 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 16/8/2015

כלי עזר לעבודה קובץ ו מאפייני גיל
.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(521 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 16/8/2015

כלי עזר לעבודה קובץ ו מדרג צופיות
.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(232 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 16/8/2015

מידע כללי קובץ המסע בעדה יוצא לדרך!!
המסע בעדה יוצא לדרך!
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,451 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בעדה ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 1/9/2014

חודש עדה
מסלול 1
מסלול 2
מסלול 3
מסלול 4
מסלול 5

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "שכבת ו"
במרכז כולו