zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - המסע בעדה (צופים דתיים) » שכבת ד » מסלול 1

מסלול 1 חיפוש
סה"כ 11 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ ד 1 פעילויות
ד 1 פעילויות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(206 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ד 1 נספח-איך בונים סוכה כשרה
ד 1 נספח- טיך בונים סוכה כשרה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(24 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ד 1 נספח- למה צריך לצפות בטיול הראשון
ד 1 נספח- למה צריך לצפות בטיול הראשון
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(268 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ד 1 נספח- מה אני מאחל לעצמי בשנה החדשה
ד 1 נספח- מה אני מאחל לעצמי בשנה החדשה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(38 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ד 1 נספח- מה האחריות שלי כלפי עצמי וכלפי הקבוצה
ד 1 נספח- מה האחריות שלי כלפי עצמי וכלפי הקבוצה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(103 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ד 1 נספח-מה המשמעות של להיות חבר
ד 1 נספח-מה המשמעות של להיות חבר
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(682 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ד 1 נספח-מה מייחד את הקבוצה הצופית
ד 1 נספח-מה מייחד את הקבוצה הצופית
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(111 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ד 1 נספח-מה מפריע לי בקבוצה ואיך פותרים בעיות?
ד 1 נספח-מה מפריע לי בקבוצה ואיך פותרים בעיות?
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(111 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ד 1 נספח-מה הקבוצה שלי
ד 1 נספח-מה הקבוצה שלי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,143 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ד 1 נספח- מתי אנחנו צריכים לבקש סליחה ולסלוח
ד 1 נספח- מתי אנחנו צריכים לבקש סליחה ולסלוח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(13 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 1 "
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>