zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - המסע בעדה (צופים דתיים) » שכבת ה » מסלול 1

מסלול 1 חיפוש
סה"כ 11 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ ה 1 פעילויות
ה 1 פעילויות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(240 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ה 1 נספח-אילו חגים נחגגים בחברה הישראלית
ה 1 נספח-אילו חגים נחגגים בחברה הישראלית
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(22 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ה 1 נספח-באילו דרכים אני יכול להביע את דעתי בקבוצה
ה 1 נספח-באילו דרכים אני יכול להביע את דעתי בקבוצה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(15 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ה 1 נספח-כיצד אפשר ליישב מחלוקות בקבוצה
ה 1 נספח-כיצד אפשר ליישב מחלוקות בקבוצה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(107 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ה 1 נספח- כיצד חברי לקבוצה משפיעים עלי וכיצד אני משפיע עליהם
ה 1 נספח- כיצד חברי לקבוצה משפיעים עלי וכיצד אני משפיע עליהם
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(105 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ה 1 נספח- למה גבולות חיוניים לקבוצה
ה 1 נספח- למה גבולות חיוניים לקבוצה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(111 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ה 1 נספח-מה היחסים בין הרוב למיעוט
ה 1 נספח-מה היחסים בין הרוב למיעוט
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(17 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ה 1 נספח - מהי רכיבה בטוחה ואיך רוכבים בטוח
ה 1 נספח - מהי רכיבה בטוחה ואיך רוכבים בטוח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(59 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ה 1 נספח-מהי שמחה אמיתית
ה 1 נספח-מהי שמחה אמיתית
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(14 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ה 1 נספח- מהי תרומתי לטיול
ה 1 נספח- מהי תרומתי לטיול
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(921 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 1"
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>