zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - המסע בעדה (צופים דתיים) » שכבת ו » מסלול 1

מסלול 1 חיפוש
סה"כ 8 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ ו 1 פעילויות
ו 1 פעילויות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(196 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ו 1 נספח-מה היה בשנה שעברה
ו 1 נספח-מה היה בשנה שעברה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(24 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ו 1 נספח- מה מחבר בין אדם לטבע
ו 1 נספח- מה מחבר בין אדם לטבע
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(155 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ו 1 נספח-מהי חברות
ו 1 נספח-מהי חברות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(113 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ו 1 נספח-מהי תשובה גמורה
ו 1 נספח-מהי תשובה גמורה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(11 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ו 1 נספח-מהם גבולות חופש הביטוי
ו 1 נספח-מהם גבולות חופש הביטוי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(118 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ו 1 נספח מי אתם חבריי לקבוצה
ו 1 נספח מי אתם חבריי לקבוצה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(223 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ו 1 נספח-מדוע שמן זית הוא המובחר להדלקת נרות חנוכה
ו 1 נספח-מדוע שמן זית הוא המובחר להדלקת נרות חנוכה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(13 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 1"
במרכז כולו