zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - המסע בעדה (צופים דתיים) » שכבת ז » מסלול 1

מסלול 1 חיפוש
סה"כ 15 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ ז 1 פעילויות
ז 1 פעילויות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(280 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ז 1 נספח-אילו בעיות ביכולתינו לשנות כקבוצה
ז 1 אילו בעיות ביכולתינו לשנות כקבוצה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(17 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ז 1 נספח-באיזה איזור נטייל?
ז 1 נספח-באיזה איזור נטייל?
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(20 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ז 1 נספח-במה אני דומה ובמה אני שונה
ז 1 נספח-במה אני דומה ובמה אני שונה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(21 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ז 1 נספח-האם מותר לנו לקחת את החוק לידיים?
ז 1 נספח-האם מותר לנו לקחת את החוק לידיים?
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(92 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ 1נספח- כיצד מתבטאת בחגי תשרי וביחוד ביוה"כ ערבות הדדית
ז 1נספח- כיצד מתבטאת בחגי תשרי וביחוד ביוה"כ ערבות הדדית
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(29 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ז 1 נספח- מה אני רוצה לשנות בעצמי בשנה החדשה
ז 1 נספח- מה אני רוצה לשנות בעצמי בשנה החדשה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(15 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ז 1 נספח-מה זה נס
ז 1נספח-מה זה נס
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(13 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ז 1 נספח- מה חשוב לנו כקבוצה ומה מאפיין אותנו כקבוצה
ז 1 נספח- מה חשוב לנו כקבוצה ומה מאפיין אותנו כקבוצה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(20 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ז 1 נספח- מהו תפקיד מודל העמקה וכיצד נוכל להעזר בו
ז 1 נספח- מהו תפקיד מודל העמקה וכיצד נוכל להעזר בו
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(56 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת ה צופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 1 "
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>