zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - המסע בעדה (צופים דתיים) » שכבת ח » מסלול 1

מסלול 1 חיפוש
סה"כ 11 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ ח 1 פעילויות
ח 1 פעילויות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(333 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ח 1 נספח-מה הופך קבוצה משמעותית עבור חבריה
ח 1 נספח-מה הופך קבוצה משמעותית עבור חבריה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(564 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ח 1נספח- איך אני יודע מיהו חבר טוב
ח 1נספח- איך אני יודע מיהו חבר טוב
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(46 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ח 1 נספח-איפה עובר הגבול בין הסתה לחופש ביטוי
ח 1 נספח-איפה עובר הגבול בין הסתה לחופש ביטוי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,018 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ח 1 נספח-האם אני מודע להשפעה של מה שאני מצלם ומפרסם
ח 1 נספח-האם אני מודע להשפעה של מה שאני מצלם ומפרסם
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,270 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ח 1 נספח- האם להגיד יהיה בסדר זה בסדר?
ח 1 נספח- האם להגיד יהיה בסדר זה בסדר?
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(43 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ח 1 נספח - מה אני רוצה שיהיה לי השנה
ח 1 נספח - מה אני רוצה שיהיה לי השנה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(13 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ח 1 נספח- מ ה הכוח של כל אחד מהחניכים
ח 1 נספח- מ ה הכוח של כל אחד מהחניכים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(22 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ח 1 נספח- מהו חג הסיגד
ח 1 נספח-מהו חג הסיגד
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(138 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

נספח קובץ ח 1 נספח-מהו כור היתוך ומה מחירו
ח 1 נספח-מהו כור היתוך ומה מחירו
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(314 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 13/8/2015

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 1 "
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>