zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - המסע בעדה (צופים דתיים) » שכבת ט » מסלול 1

מסלול 1 חיפוש
סה"כ 13 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ ט 2 נספח-מה עושה חבר לחבר אמיתי
ט 2 נספח-מה עושה חבר לחבר אמיתי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(20 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

הצעת פעילות קובץ ח 1 פעילויות
ח 1 פעילויות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(275 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 16/8/2015

נספח קובץ ט 1 נספח-האם אנחנו מבינים שיש לנו אחריות אישית
ט 1 נספח-האם אנחנו מבינים שיש לנו אחריות אישית
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(15 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 16/8/2015

נספח קובץ ט 1 נספח-האם כל ביקורת היא משוב
ט 1 נספח-האם כל ביקורת היא משוב
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(60 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 16/8/2015

נספח קובץ ט 1 נספח האם מדריך הוא מחנך
ט 1 נספח האם מדריך הוא מחנך
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(51 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 16/8/2015

נספח קובץ ט 1 נספח-האם מסע פרסום יכול לשנות התנהגות
ט 1 נספח-האם מסע פרסום יכול לשנות התנהגות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(50 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 16/8/2015

נספח קובץ ט 1 נספח האם תנועת הצופים דמוקרטית
ט 1 נספח האם תנועת הצופים דמוקרטית
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(57 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 16/8/2015

נספח קובץ ט 1 נספח למה מטיילים
ט 1 נספח למה מטיילים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(61 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 16/8/2015

נספח קובץ ט 1 נספח-לשם מה הקים באודן פאוול את תנועת הצופים
ט 1 נספח-לשם מה הקים באודן פאוול את תנועת הצופים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,609 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 16/8/2015

נספח קובץ ט 1 נספח-מהם האתגרים וההזדמנוית שבהם נוער מחנך נוער
ט 1 נספח-מהם האתגרים וההזדמנוית שבהם נוער מחנך נוער
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(173 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 16/8/2015

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 1 "
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>