zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - רשג"ד - נספחים

המסע בצופים - רשג"ד - נספחים מדורי משנה
סה"כ 1 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ לנספחים לפי מסלולים הקליקו בצד שמאל של המסך על המסלול המבוקש
מפת כתיבת פעולה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(281 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 23/9/2014

התאמות לחניכי צמי"ד ושילוב פרטני
מסלול 1
מסלול 2
מסלול 3
מסלול 4
מסלול 5

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "המסע בצופים - רשג"ד - נספחים"
במרכז כולו