zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - רשג"ד - נספחים

המסע בצופים - רשג"ד - נספחים מדורי משנה
סה"כ 4 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

מידע כללי קובץ מנחה ליום צופה- המסע בצופים
מנחה ליום צופה- המסע בצופים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(506 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 7/12/2014

מידע כללי קובץ איך בונים מסלול
איך מרכיבים מסלול ב-4 שלבים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(574 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ המסע בצופים -מרכיבי ערכת רשגד
המסע בצופים -מרכיבי ערכת רשגד
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(19 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

מידע כללי קובץ המסע בצופים- תפיסת תפקיד הרשגד
המסע בצופים- תפיסת תפקיד הרשגד
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(88 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/10/2014

התאמות לחניכי צמי"ד ושילוב פרטני
מסלול 1
מסלול 2
מסלול 3
מסלול 4
מסלול 5

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "המסע בצופים - רשג"ד - נספחים"
במרכז כולו