zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » מפעלים צופיים - חומרים ישנים

מפעלים צופיים - חומרים ישנים מדורי משנה
סה"כ 10 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

מערך פעילות קובץ מערך פעילות לטיול פסח
הצעת מערך פעילות לשכבות הצעירות בטיול פסח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(118 KB)
הקובץ חובר ע"י "צוות חשש-ה" ופורסם באתר ביום 19/3/2007

מערך פעילות קובץ הבטחה
הצעת מערך פעילות בנושא ההבטחה (שכבה ח')
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(259 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 19/3/2007

מערך פעילות קובץ מערך פעילות אזורים בארץ - בדגש על הכרמל
מערך פעילות אזורים בארץ - בדגש על הכרמל
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(78 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 19/3/2007

מערך פעילות קובץ למערך ההבטחה
שלל רעיונות לנושאים ותחומי עניין הקשורים לתהליך ההבטחה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(221 KB)
הקובץ חובר ע"י אגף הדרכה ומפעלים ופורסם באתר ביום 19/3/2007

מערך פעילות קובץ מערך הבטחה
הפעולות במערך:1.הכרות עם נוסח ומשמעות ההבטחה בצורה ראשונית.2. חיזוק הקשר בין החניך לנוסח ההבטחה. חברות בתנועה מבוססת על הסכמה עם עקרונות התנועה => 2 פעולות על 2 עקרונות מרכזיים מעקרונות התנועה.3. –האדם כאדון למחשבותיו ומעשיו.4. חברה שבה האדם במרכז מימוש האמירה "לעשות כל שביכולתי למען עמי ארצי ומולדתי" => 2 פעולות.5. לעשות כל שביכולתי–- מה זה אומר? דורש? 6. ארצי ומולדתי - תוך התנסות בעשייה קבוצתית.
8. פעולת סיכום - חזרה על כל נושאי המערך והבהרתם, הבטחה כהסכם דוצדדי בין החניך לתנועה, מבחירה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(177 KB)
הקובץ חובר ע"י ליאורה דמטר ומעין בורק משבט אלון ופורסם באתר ביום 14/2/2006

מערך פעילות קובץ מערך טיול
החניכים יתגבשו בינם לבין עצמם, יקבלו מידע על המקומות בהם יטיילו, ישמרו על כללי הבטיחות ועל איכות הסביבה , ז"א, החניכים יחוו חוויה צופית שלא עברו מימיהם.

צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(104 KB)
הקובץ חובר ע"י עמית בן סהל משבט יעד ופורסם באתר ביום 12/1/2006

מערך פעילות קובץ טיול פתיחת שנה
הפעלות למסלולים, הכרת הצמחייה, ערכיה ההיסטוריים, המקומות המקודשים ועוד.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(174 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 26/10/2005

מערך פעילות קובץ טיול פתיחה
מטרות הפעילויות שבקובץ הן עשיית שימוש בטיול פתיחה להעלאת דיון בנושא מעורבות חברתית, והכרה בתרומה העכשווית שלהם לזולת.
במערך זה ישנן פעולות בנוגע לאזור הטיול, הצמחייה, בעלי החיים, ההיסטוריה ועוד.
.
-הטיול יפתח בחניכי הקורס גאוות יחידה ויגבש אותם

-הטיול ישמש את המדריכים כאפשרות לפתוח את החניכים להדרכה מסוג שונה (הדרכה בטיול)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(213 KB)
הקובץ חובר ע"י חובר ע"י חן צירינסקי ואמיר דולב משבט ארנון ופורסם באתר ביום 22/3/2005

מערך פעילות קובץ מערך הבטחה
מערך הבטחה דרכו ניתן להעביר לחניכים את עיקרון ההבטחה, יכירו את מידות הצופה, ואת משמעות המושג אחריות חברתית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(106 KB)
הקובץ חובר ע"י חן צירינסקי ואמיר דולב משבט ארנון ופורסם באתר ביום 22/3/2005

מערך פעילות קובץ טיול מהאגדות
מערך פעילות לטיול פסח אגדי, ששם דגש על שתוף פעולה ויצירת גאוות קבוצה בקרב חבריה. כמו-כן ניתן למצוא העשרות שונות, על-פי מקומות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(252 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות ג'אנגה משבט נופר ופורסם באתר ביום 16/3/2005

צופיות מעשית
הבטחה
טיול פתיחת שנה
טיולי אתגר
טיולי חנוכה
טיולי פסח
יום צופה
מפעלי קיץ
ספארי צופיות
פסטיבל שבטי
פתיחת שנה
קורס השרדות

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מפעלים צופיים - חומרים ישנים"
במרכז כולו

אתרי אינטרנט

תמונה קטנה
באתר ניתן למצוא צילומים של צמחי ארץ ישראל אשר מלווים באגדה מרתקת.