zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - המסע בעדה (צופים דתיים) » שכבת ד » מסלול 2

מסלול 2 חיפוש
סה"כ 10 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ ד 2 פעילויות
ד 2 פעילויות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(207 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 24/9/2015

נספח קובץ ד 2 נספח מה אני נותן לקהילה שלי חזרה
ד 2 נספח מה אני נותן לקהילה שלי חזרה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(86 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 24/9/2015

נספח קובץ ד 2 נספח מה הופך קבוצת אנשים לקהילה
ד 2 נספח מה הופך קבוצת אנשים לקהילה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(151 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 24/9/2015

נספח קובץ ד 2 נספח מה התפקיד שלי בקבוצה
ד 2 נספח מה התפקיד שלי בקבוצה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(105 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 24/9/2015

נספח קובץ ד 2 נספח מה זה אומר להיות חבר בתנועה
ד 2 נספח מה זה אומר להיות חבר בתנועה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(114 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 24/9/2015

נספח קובץ ד 2 נספח-מה משמעות הצהרת העופר
ד 2 נספח-מה משמעות הצהרת העופר
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(108 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 24/9/2015

נספח קובץ ד 2 נספח מיהו האחר בישוב שלי
ד 2 נספח מיהו האחר בישוב שלי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(479 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 24/9/2015

נספח קובץ ד 2 נספח מיהו האחר בקהילה שלי
ד 2 נספח מיהו האחר בקהילה שלי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(107 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 24/9/2015

נספח קובץ מיהו האחר בקהילה שלי -הספר
מיהו האחר בקהילה שלי -הספר
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,398 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 24/9/2015

נספח קובץ ד 2 נספח מהן חובות העופר
ד 2 נספח מהן חובות העופר
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(109 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 24/9/2015

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 2"
במרכז כולו