zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - המסע בעדה (צופים דתיים) » שכבת ה » מסלול 2

מסלול 2 חיפוש
סה"כ 10 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ ה 2 פעילויות
ה 2 פעילויות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(181 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 29/9/2015

נספח קובץ ה 2 נספח מהן חובותיי וזכויותיי במשפחה
ה 2 נספח מהן חובותיי וזכויותיי במשפחה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(107 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 29/9/2015

נספח קובץ ה 2 נספח הצופה טהור בדיבורו ובמעשיו היכן זה פוגש אותי
ה 2 נספח הצופה טהור בדיבורו ובמעשיו היכן זה פוגש אותי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(81 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 29/9/2015

נספח קובץ ה 2 נספח למה חשוב לנקות אחרינו
ה 2 נספח למה חשוב לנקות אחרינו
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(399 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 29/9/2015

נספח קובץ ה 2 נספח מה הופך משפחה למשפחה
ה 2 נספח מה הופך משפחה למשפחה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(950 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 29/9/2015

נספח קובץ ה 2 מה חשוב לי שיהיה בחיי המשפחה
ה 2 מה חשוב לי שיהיה בחיי המשפחה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(23 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 29/9/2015

נספח קובץ ה 2 נספח מה מקומי במשפחה
ה 2 נספח מה מקומי במשפחה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(104 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 29/9/2015

נספח קובץ ה 2 מה משמעות כיבוד הורים וכיצד זה מתבטא
ה 2 מה משמעות כיבוד הורים וכיצד זה מתבטא
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(108 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 29/9/2015

נספח קובץ ה 2 נספח מהי תקווה ואיפה פוגשים תקווה
ה 2 נספח מהי תקווה ואיפה פוגשים תקווה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(107 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 29/9/2015

נספח קובץ ה 2 נספח מה אני אוהב במשפחה שלי ואיך אני רוצה להביע את זה
ה 2 נספח מה אני אוהב במשפחה שלי ואיך אני רוצה להביע את זה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(144 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 29/9/2015

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 2"
במרכז כולו