zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - המסע בעדה (צופים דתיים) » שכבת ח » מסלול 2

מסלול 2 חיפוש
סה"כ 8 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ ח 2 פעילויות
ח 2 פעילויות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(213 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 1/10/2015

נספח קובץ ח 2 -נספח אומנות בכל מחיר?
ח 2 -נספח אומנות בכל מחיר?
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(46 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 1/10/2015

נספח קובץ ח 2-נספח-כיצד הסטראוטיפים משפיעים עלינו
ח 2-נספח-כיצד הסטראוטיפים משפיעים עלינו
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(119 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 1/10/2015

נספח קובץ ח 2 נספח-מדוע צריך מרחבים ירוקים
ח 2 נספח-מדוע צריך מרחבים ירוקים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(108 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 1/10/2015

נספח קובץ ח 2 נספח-מה אני יודע על השכונה שלי
ח 2 נספח-מה אני יודע על השכונה שלי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(400 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 1/10/2015

נספח קובץ ח 2 נספח-מה אני יכול ללמוד מערבים בני גילי
ח 2 נספח-מה אני יכול ללמוד מערבים בני גילי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(17 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 1/10/2015

נספח קובץ ח 2 נספח-מה ההבדל בין חינוך פוליטי לאידאולוגי
ח 2 נספח-מה ההבדל בין חינוך פוליטי לאידאולוגי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(84 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 1/10/2015

נספח קובץ ח 2 נספח-מה ההבדל בין צדק לצדקה
ח 2 נספח-מה ההבדל בין צדק לצדקה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(561 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 1/10/2015

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 2"
במרכז כולו