zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » מפעלים צופיים - חומרים ישנים » טיולי חנוכה

טיולי חנוכה חיפוש
סה"כ 80 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 8 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ כיצד יוצרים טיול משמעותי
טיול משמעותי - מה עושים? איך עושים? ובאילו תחומים?
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(348 KB)
הקובץ חובר ע"י אגף חינוך ופורסם באתר ביום 16/11/2009

הצעת פעילות קובץ הדלקת נרות חגיגית
הדלקת נרות חגיגית, הצעות לפעילות, תוכן ומסביב.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(930 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2009

כלי עזר לעבודה קובץ ערכת המחשה למדריך
היווצרות מכתשים, מבנים גאולוגים, גבולות הנגב, הנגב הצפוני, מפת הנגב, מעיינות, היווצרות מכתש, חתך הקימוט בנגב, האקלים במדבר, קרסטי/פועם.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,176 KB)
הקובץ חובר ע"י חגית אליאס ופורסם באתר ביום 4/11/2009

מידע כללי קובץ חוברת צמחי רפואה בנגב
בחוברת שני חלקים:
החלק הראשון עוסק בהיסטוריה של הרפואה העממית ­ עקרונות השימוש בצמחים שנמצאו בשטח הסיור, ושימושיהם השונים על­ידי האדם משחר ההיסטוריה האנושית ועד ימינו.
החלק השני מביא את תיאור צמחי הנגב שבהם עסקה ההשתלמות ­ שמותיהם, משפחותיהם, הפולקלור הקשור בהם, ושימושיהם ברפואה העממית והקונבנציונלית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,321 KB)
הקובץ חובר ע"י הנהגת תל אביב יפו ופורסם באתר ביום 3/11/2009

מאמרים קובץ לשם מה טיול?
לשם מה טיול? אילו מטרות חינוכיות אפשר להשיג מטיול? האם מטרת הטיול היא לימוד?
אחת ממטרות הטיול היא לימוד והכרה: הכרת הצומח, לימוד על מקומות וישובים שונים, הכרת ההיסטוריה של ארצנו ועוד.
אבל זה לא הכל.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(481 KB)
הקובץ חובר ע"י אגף חינוך ופורסם באתר ביום 3/11/2009

קובץ מולטימדיה קובץ מצגת מאובנים
מצגת תמונות של מאובנים.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,767 KB)
הקובץ חובר ע"י אגף חינוך ופורסם באתר ביום 8/11/2009

קובץ מולטימדיה קובץ מצגת שטפונות
מצגת תמונות של שטפונות בנגב.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,849 KB)
הקובץ חובר ע"י אגף חינוך ופורסם באתר ביום 8/11/2009

קובץ מולטימדיה קובץ מצגת נדידת היבשות
נדידת היבשות - טקטוניקת הלוחות.
תצפיות ראשונות גיאומטריה של קווי החוף מאובנים, קרחונים ורצועות אקלים.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(3,342 KB)
הקובץ חובר ע"י אגף חינוך ופורסם באתר ביום 8/11/2009

קובץ מולטימדיה קובץ מכתשים - מבט ומסלע
מצגת תמונות של מכתשים.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,119 KB)
הקובץ חובר ע"י אגף חינוך ופורסם באתר ביום 12/11/2009

הצעת פעילות קובץ "הטבע והאדם"
הצעה לפעילות שנכתבה על ידי מחלקת ההדרכה בתנועה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(78 KB)
הקובץ חובר ע"י מאגר מרכז ההדרכה הישן ופורסם באתר ביום 2/6/2007

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "טיולי חנוכה"
במרכז כולו

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>