zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - המסע בעדה (צופים דתיים) » שכבת ט » מסלול 2

מסלול 2 חיפוש
סה"כ 14 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעילויות ט 2
פעילויות ט 2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(261 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ט 2 נספח-איזה ערכים מנחים אותי
ט 2 נספח-איזה ערכים מנחים אותי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(122 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ט 2 נספח-איך אפשר לנהל שיח פוליטי שאינו מצודד במפלגה מסויימת
ט 2 נספח-איך אפשר לנהל שיח פוליטי שאינו מצודד במפלגה מסויימת
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(81 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ט 2 נספח-האם אנחנו חיים לאור הערכים שלנו
ט 2 נספח-האם אנחנו חיים לאור הערכים שלנו
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(106 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ט 2 נספח-האם אני חייב להתנסות במשהו כדי לגלות אם הוא מתאים ל
ט 2 נספח-האם אני חייב להתנסות במשהו כדי לגלות אם הוא מתאים לי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(52 KB)
הקובץ חובר ע"י אדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ט 2 נספח-האם הבגדים שלי מדברים בעדי ומה הם אומרים
ט 2 נספח-האם הבגדים שלי מדברים בעדי ומה הם אומרים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(113 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ט 2 נספח-האם להיות צופה משמע לחיות לאור מידות הצופה
ט 2 נספח-האם להיות צופה משמע לחיות לאור מידות הצופה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(53 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ט 2 נספח-האם להיות צופה משמע לחיות לאור המידות הצופה-נספח 2
ט 2 נספח-האם להיות צופה משמע לחיות לאור המידות הצופה-נספח 2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(914 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ט 2 נספח-התחייבויות מתנגשות-איך עושים את זה?
ט 2 נספח-התחייבויות מתנגשות-איך עושים את זה?
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(121 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ט 2 נספח-למה משחקים
ט 2 נספח-למה משחקים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(123 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 2"
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>