zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - המסע בעדה (צופים דתיים) » שכבת ה » מסלול 3

מסלול 3 חיפוש
סה"כ 10 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ ה 3 פעילויות
ה 3 פעילויות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(188 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ה 3 נספח-איך אני יכול לתרום להצלחת הטיול
ה 3 נספח-איך אני יכול לתרום להצלחת הטיול
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(19 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ה 3 נספח-איפה זה פוגש אותי
ה 3 נספח-איפה זה פוגש אותי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(45 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ה 3 נספח-איך אני מתייחס לשונים ממני
ה 3 נספח-איך אני מתייחס לשונים ממני
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(15 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ה 3 נספח-כיצד אני מתמודד עם מצבים שאינם נוחים לי
ה 3 נספח-כיצד אני מתמודד עם מצבים שאינם נוחים לי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(20 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ה 3 נספח-כיצד חסד עונה על הצורך
ה 3 נספח-כיצד חסד עונה על הצורך
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(301 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ה 3 נספח-מהם הדרכים להתמודד עם לחץ חברתי
ה 3 נספח-מהם הדרכים להתמודד עם לחץ חברתי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(15 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ה 3 נספח-מה יש בליל הסדר
ה 3 נספח-מה יש בליל הסדר
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(83 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ה 3 נספח-מהם מעגלי השייכות שלי ומה השפעתם עליי
ה 3 נספח-מהם מעגלי השייכות שלי ומה השפעתם עליי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(16 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ה 3 נספח-מהן חוזקותיי וחולשותיי
ה 3 נספח-מהן חוזקותיי וחולשותיי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(10 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 3"
במרכז כולו