zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - המסע בעדה (צופים דתיים) » שכבת ו » מסלול 3

מסלול 3 חיפוש
סה"כ 13 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ ו 3 פעילויות
ו 3 פעילויות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(256 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ו 3 נספח-באילו דרכים בא חופש לידי ביטוי
ו 3 נספח-באילו דרכים בא חופש לידי ביטוי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(14 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ו 3 נספח-האם אני מוכן לטיול
ו 3 נספח-האם אני מוכן לטיול
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(13 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ו 3 נספח-מה חופש עבורי
ו 3 נספח-מה חופש עבורי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(569 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ו 3 נספח-מהן ההשלכות של פעילות ברשת
ו 3 נספח-מהן ההשלכות של פעילות ברשת
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(58 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ו 3 נספח-איזו אחריות יש לי על הקבוצה
ו 3 נספח-איזו אחריות יש לי על הקבוצה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(272 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ו 3 נספח-איזה משמעות יש למעשים שלי ולמה אני אחראי
ו 3 נספח-איזה משמעות יש למעשים שלי ולמה אני אחראי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(39 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ו 3 נספח-איך אחריות ומחויבות כלפי הסביבה יכולות לבוא לידי בי
ו 3 נספח-איך אחריות ומחויבות כלפי הסביבה יכולות לבוא לידי ביטוי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(13 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ו 3 נספח-מאילו קבוצות מורכבת קהילה ומה זה צמי"ד
ו 3 נספח-מאילו קבוצות מורכבת קהילה ומה זה צמי"ד
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(13 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ו 3 נספח-מה המשמעות של סיסמת הצופים
ו 3 נספח-מה המשמעות של סיסמת הצופים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(108 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 3"
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>