zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - המסע בעדה (צופים דתיים) » שכבת ח » מסלול 3

מסלול 3 חיפוש
סה"כ 8 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ ח 3 פעילויות
ח 3 פעילויות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(199 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 25/10/2015

נספח קובץ ח 3 נספח-איך אני מקיים הבטחה אחרי שהבטחתי
ח 3 נספח-איך אני מקיים הבטחה אחרי שהבטחתי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(14 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 25/10/2015

נספח קובץ ח 3 נספח-באיזו מידה אני מושפע מדעתם של אחרים
ח 3 נספח-באיזו מידה אני מושפע מדעתם של אחרים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(29 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 25/10/2015

נספח קובץ ח 3 -נספח האם אנחנו משועבדים
ח 3-נספח- האם אנחנו משועבדים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(81 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 25/10/2015

נספח קובץ ח 3 נספח-מה מבטיחים בהבטחה צופית
ח 3 נספח-מה מבטיחים בהבטחה צופית
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(124 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 25/10/2015

נספח קובץ ח 3 נספח-מה משמעותה של התחייבות
ח 3 נספח-מה משמעותה של התחייבות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(13 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 25/10/2015

נספח קובץ ח 3 נספח-מה ההבדלים בין גברים לנשים
ח 3 נספח-מה ההבדלים בין גברים לנשים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(59 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 25/10/2015

נספח קובץ ח 3 נספח-מה מעצב את פני ההיסטוריה-מנהיג או נסיבות
ח 3 נספח-מה מעצב את פני ההיסטוריה-מנהיג או נסיבות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(23 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 25/10/2015

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 3"
במרכז כולו