zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - המסע בעדה (צופים דתיים) » שכבת ט » מסלול 3

מסלול 3 חיפוש
סה"כ 10 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ ט 3 פעילויות
ט 3 פעילויות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(238 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ופורסם באתר ביום 25/10/2015

נספח קובץ ט 3 נספח-איך כותבים פעילות תוכן במסע בצופים
ט 3 נספח-איך כותבים פעילות תוכן במסע בצופים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(261 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 25/10/2015

נספח קובץ ט 3 נספח-האם אדם דתי יכול להיות חופשי
ט 3 נספח-האם אדם דתי יכול להיות חופשי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(83 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 25/10/2015

נספח קובץ ט 3 נספח-הכנה לטיול-מהי הדרכת שטח
ט 3 נספח-הכנה לטיול-מהי הדרכת שטח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(78 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 25/10/2015

נספח קובץ ט 3 נספח-כיצד תנועות נוער יכולות להוביל שינוי בחברה הישראלית
ט 3 נספח-כיצד תנועות נוער יכולות להוביל שינוי בחברה הישראלית
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(25 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 25/10/2015

נספח קובץ ט 3 נספח-מה עושה את האנשים האלו למשמעותיים בראי-ההיסטוריה
ט 3 נספח-מה עושה את האנשים האלו למשמעותיים בראי-ההיסטוריה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(245 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 25/10/2015

נספח קובץ ט 3 נספח-מהי חשיבה ביקורתית
ט 3 נספח-מהי חשיבה ביקורתית
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(27 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 25/10/2015

נספח קובץ ט 3 נספח-מהי עבדות מודרנית
ט 3 נספח-מהי עבדות מודרנית
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(27 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 25/10/2015

נספח קובץ ט 3 נספח- מהם עקרונות החינוך הבלתי פורמאלי
ט 3 נספח- מהם עקרונות החינוך הבלתי פורמאלי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(34 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 25/10/2015

נספח קובץ ט 3 נספח-מי מנהיג את השבט
ט 3 נספח-מי מנהיג את השבט
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(54 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 25/10/2015

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 3"
במרכז כולו