zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - המסע בעדה (צופים דתיים) » שכבת ד » מסלול 4

מסלול 4 חיפוש
סה"כ 9 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ ד 4 פעילויות
ד 4 פעילויות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(176 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ד 4 נספח-איך אני מתמודד עם תסכול
ד 4 נספח-איך אני מתמודד עם תסכול
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(154 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ד 4 נספח-איך נראה העולם האידיאלי שלי
ד 4 נספח-איך נראה העולם האידיאלי שלי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(19 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ד 4 נספח-האם יש לי תפקיד נגד חרם ובריונות
ד 4 נספח-האם יש לי תפקיד נגד חרם ובריונות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(27 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ד 4 נספח-כיצד הקבוצה מתנהגת בתחרות
ד 4 נספח-כיצד הקבוצה מתנהגת בתחרות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(49 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ד 4 נספח-מה אני מרגיש כלפי יום השואה
ד 4 נספח-מה אני מרגיש כלפי יום השואה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(11 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ד 4 נספח-למה יום הזכרון ויום העצמאות מחוברים
ד 4 נספח-למה יום הזכרון ויום העצמאות מחוברים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(287 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ד 4 נספח-מהו זכרון עבורי
ד 4 נספח-מהו זכרון עבורי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(42 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ד 4 נספח-מהן הסכנות באינטרנט
ד 4 נספח-מהן הסכנות באינטרנט
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(13 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 4"
במרכז כולו