zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » מפעלים צופיים - חומרים ישנים » מפעלי קיץ

מפעלי קיץ מדורי משנה
סה"כ 67 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 7 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ "הטבע והאדם"
הצעה לפעילות שנכתבה על ידי מחלקת ההדרכה בתנועה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(78 KB)
הקובץ חובר ע"י מאגר מרכז ההדרכה הישן ופורסם באתר ביום 2/6/2007

מידע כללי קובץ חוברת להורים - היכרות עם מפעלי הקיץ
מידע מקצועי וחינוכי על מפעלי הקיץ של תנועת הצופים.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(391 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 17/5/2010

מערך פעילות קובץ חוברת עמלנות ויצירה - 2015 - מרל"צ
במחנה,מעבר ללו"ז הקבוע והפעילויות שהורכבו ונכתבו ע"י המדריך לקבוצה, אנחנו מציעים להנהגות להכניס תחנות עמלנות ויצירה שיכולים למלא זמן ולהעשיר את ידע החניך והמדריך במהלך המחנה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(416 KB)
הקובץ חובר ע"י המרכז הארצי לצופיות מגרעין המרכז הארצי לצופיות ופורסם באתר ביום 16/5/2015

כלי עזר לעבודה קובץ הא’ ב’ של הקיץ
כל מה שצריך לזכור בקיץ.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(127 KB)
הקובץ חובר ע"י הנהגת תל אביב יפו ופורסם באתר ביום 14/6/2010

מידע כללי קובץ נהיגה בקיץ בצופים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,616 KB)
הקובץ חובר ע"י מחלתק בטיחות ופורסם באתר ביום 20/6/2009

מידע כללי קובץ הוראות בטיחות באסיף בוסים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(45 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/6/2009

קובץ מולטימדיה קובץ הנהגת שרון צפון
שיר מחנה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,474 KB)
הקובץ חובר ע"י הנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 8/7/2008

כלי עזר לעבודה קובץ בניית תוכנית עבודה לקיץ
תכנית עבודה טובה היא תכנית שמשלבת עבודה בשני מישורים: מול הצוות ומול החניכים והיא מסודרת ומאורגנת.
חשוב לציין שתפקיד הראשג"ד בתהליך הוא להסתכל על התמונה הגדולה, ולקדם את הצוות לפי כישוריהם ורצונותיהם.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(235 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות הנהגת החוף ופורסם באתר ביום 5/7/2008

כלי עזר לעבודה קובץ חוברת המתחם הגדודי
לא עוד חניכים לנים על הקרקע!
לא עוד ציוד אישי ושקי שינה זרוקים ומתמלאים באבק!
לא עוד חניכים חוזרים הביתה מבלי שהתנסו בבנייה משמעותית!
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(8,885 KB)
הקובץ חובר ע"י הנהגת חיפה 2008 ופורסם באתר ביום 30/6/2008

הצעת פעילות קובץ הצעה לפעילות לילה
בפעילות זו אנו יכולים לבחון את מצב הקבוצה שלנו , כשהיא לא במסגרת הרגילה והמוכרת ,
אלא בתנאים שונים - כמו בלילה .
גם החניך עצמו יוכל לבחון את התנהגותו בתנאים אלו.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(92 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 16/4/2008

מחנה קיץ
קורס הדרכה
שירי מחנה קיץ

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מפעלי קיץ"
במרכז כולו

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>