zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » אוגדני הצופיות

אוגדני הצופיות מדורי משנה
סה"כ 47 קבצים במדור זה, עמוד מס' 2 מתוך 5 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ חלק חמישי: "מעל ומעבר"
חלק חמישי: "מעל ומעבר" (רקע ומטרות הפעילות), בניית עפיפונים, העפת עפיפונים, הוראות בטיחות, נספחים (חומרים וציוד, בנייה, דגמים מוצעים, כיצד מעיפים)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,374 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק שישי: תעשייה אווירית, קבוצה בונה מטוס או מטוס בונה קבוצה
חלק שישי: תעשייה אווירית, קבוצה בונה מטוס או מטוס בונה קבוצה (רקע ומטרות הפעילות), בניית המטוס, המטוס כמשל, הוראות בטיחות, נספחים (ציוד, מיומנויות ותפקיד המדריך, דף הנחיות לתצפיתן)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(604 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק שביעי: בקרי טבע שכבת חותרים
חלק שביעי: בקרי טבע שכבת חותרים (יום אופנה צופי, התמצאות, הטיול הקצר, ספורט מחנאי ותושייה צופית, עזרה ראשונה, פעילות לילה, החומר הצופי לדרגה א', חותרים)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(26,382 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

כלי עזר לעבודה קובץ ראשון: פעולות שכבת מבטיחים (ח’) ביחס לכלל החומר הגילאי
חלק ראשון: פעולות שכבת מבטיחים (ח') ביחס לכלל החומר הגילאי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(227 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק שני: ספארי צופיות
חלק שני: ספארי צופיות (רקע ומטרות הפעילות), הכנות, יום הספארי וסיום הפעילות בשטח, הוראות בטיחות, נספחים (הצעות לתחנות ספארי)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(543 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק שלישי: "רק חול וחול"
חלק שלישי: "רק חול וחול" – בניית שולחן חול על סמך מפה טופוגרפית (רקע ומטרות הפעילות), הצגת הנושא, מסגרת, קואורדינאטות וקנה מידה, קו מידה אנכי, קווי גובה, צורות תבליט, התכסית, תכנון ציר ניווט בעזרת שולחן החול, נספחים (רשת הקואורדינאטות, קווי גובה ותבליט)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(3,918 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

הצעת פעילות קובץ לק רביעי: "בעקבות הגביע האבוד של הלורד באדן פאוול"
חלק רביעי: "בעקבות הגביע האבוד של הלורד באדן פאוול" (רקע ומטרות הפעילות), ההכנות, רשימת התחנות, נספחים (שמות התחנות ומשימותיהן, רשימת הרמזים, הוראות בטיחות)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,074 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק חמישי: קשרים מתקדמים
חלק חמישי: קשרים מתקדמים (רקע ומטרות הפעילות), התמחות, לימוד אחותי, נספחים (לימוד הקשרים, לוח קשרים אינטראקטיבי, קשרים באינטרנט)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,597 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק שישי: "שמיניות באוויר"
חלק שישי: "שמיניות באוויר" (רקע ומטרות הפעילות), קדימון, הכנות מוקדמות, בניית העפיפונים, מטס הצדעה, הוראות בטיחות, נספחים (חומרים וציוד, בניית העפיפונים והוראות הבנייה, כיצד מעיפים ותרגילי להטוטים)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,989 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק שביעי: "הפוך על הפוך"
חלק שביעי: "הפוך על הפוך" (רקע ומטרות הפעילות), טעות טעינו טועים, איתור טעויות, נספחים (דוגמאות לטעויות אפשריות)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(475 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

מבוא
שכבה ד'
שכבה ה'
שכבה ו'
שכבה ז'
שכבה ח'

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "אוגדני הצופיות"
במרכז כולו

| 1 2 | 3 | 4 | 5

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>