zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000

הדרכה 2000 מדורי משנה
סה"כ 215 קבצים במדור זה, עמוד מס' 22 מתוך 22 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולה 29: חבורת סוד מוחלט בהחלט
החניך יחוש את האווירה בישראל לאחר הקמת המדינה, יבחן את סיפור חסמבה, תרומתם ומעורבותם להקמת המדינה, יכיר כלים ומיומנויות לפיתוח בעיות ופתרונן
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(278 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 25/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 25: אי הילדים
החניך יתנסה בחיים בטבע, יחקור ויגלה דרכים לשימוש במה שהטבע מציע, יעריך את מידת פגיעת האדם בטבע.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,287 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 24/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 25: נספח
נספח לפעולה מספר 25, מערך שלישי בקלסר הדרכה 2000 לשכבה ד'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(153 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 24/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 26: טיול של חקר וגילוי
החניך יאסוף מידע על אתרים בהם יבקר, יתנסה בהדרכה על המקום ותופעות באזור,
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,085 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 24/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 26: נספח
נספח לפעולה 26, מערך שלישי לשכבה ד'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(719 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 24/11/2008

לו"ז שנתי - הדרכה 2015
על הדרכה 2000
שכבה ד'
שכבה ה'
שכבה ו'
שכבה ז'
שכבה ח'
שכבה ט'

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "הדרכה 2000"
במרכז כולו

| 21 | 20 | 19 | 18 | 17 22

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם