zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000

הדרכה 2000 מדורי משנה
סה"כ 215 קבצים במדור זה, עמוד מס' 3 מתוך 22 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 9: נספח
דף פרוייקט ורשימת ציוד נדרש
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(59 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 10: תנועת הצופים - תעודת זהות
החניך יכיר את סמלי ומאפייני התנועה, יכיר את משמעות הסממנים החיצוניים ויגדיר את מאפייני התנועה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,724 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 10: נספח
הקלפים והסדרות - סמלים, סממנים ומאפיינים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(178 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 11: תנועת הצופים תעודת זהות
החניך יכיר את סמליה ומאפייניה של תנועת הצופים וכן סממנים חיצוניים נוסף למאפייני התנועה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,724 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 11: נספח
נספח לפעולה ראשונה במערך שני לשכבה ד'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(178 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 12: תושייה של צופה
החניך יכיר את המונח "תושייה צופית", יתנסה ויבחן תושייה שכזו.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,218 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 12: נספח
נספח לפעולה שנייה במערך שני לשכבה ד'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,804 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 13: השבט שלי
החניך יכיר את מבנה השבט (הפיסי והארגוני), יבחן את משמעותו של מבנה לשבט ואת מקומה של הקבוצה בשבט.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,879 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 16/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 14: הפינה שלנו
החניך ייקח חלק בטיפוחו של השבט, החניך ייקח על עצמו אחריות משותפת עם חבריו לקבוצה ולגדוד.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(155 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 16/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 14: נספח
נספח לפעולה 14 במערך שני לשכבה ד'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(25 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 16/11/2008

לו"ז שנתי - הדרכה 2015
על הדרכה 2000
שכבה ד'
שכבה ה'
שכבה ו'
שכבה ז'
שכבה ח'
שכבה ט'

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "הדרכה 2000"
במרכז כולו

| 2 | 1 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>