zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » מפעלים צופיים - חומרים ישנים » קורס השרדות

קורס השרדות חיפוש
סה"כ 27 קבצים במדור זה, עמוד מס' 3 מתוך 3 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

מידע כללי קובץ קובץ שיטות למציאת הצפון
איך מוצאים את הצפון בלילה ? זה יחסית קל... אבל איך מוצאים ביום ?
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(116 KB)
הקובץ חובר ע"י מאגר מרכז ההדרכה הישן ופורסם באתר ביום 2/6/2007

כלי עזר לעבודה קובץ א"ש לילה - היכרות עם צופיות הלילה
קובץ מידע קצרצר המסביר את עקרונות הא"ש לילה והצעות כיצד להדגים אותם. בהוצאת הנהגת דרום.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(72 KB)
הקובץ חובר ע"י הנהגת דרום ופורסם באתר ביום 2/6/2007

הצעת פעילות קובץ הצעה לבוקר טבע
הצעה לפעילות שנכתבה על ידי מתן, משבט "ראשונים", פתח תקווה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(54 KB)
הקובץ חובר ע"י מאגר מרכז ההדרכה הישן ופורסם באתר ביום 2/6/2007

הצעת פעילות קובץ תוכנית קורס הישרדות
קורס מעולה שהועבר בשבט "במדבר" לפני מספר שנים - כדאי מאוד לעיין ולקחת רעיונות ! נכתב ע"י איתי קרנץ.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(349 KB)
הקובץ חובר ע"י איתי קרנץ ופורסם באתר ביום 2/6/2007

הצעת פעילות קובץ חוברת קורס תג היער 2006
חוברת צופיות הכוללת:
1. תורת הקשרים.
2. כפיתות.
3. ענדים.
4. מעגנים.
5. עמלנות.
6. מדורות.
7. כירות אש.
8. שדאות ומבנים.
9. התמצאות וניווט.
10. משחקים.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,316 KB)
הקובץ חובר ע"י התאחדות הצופים ופורסם באתר ביום 7/5/2007

כלי עזר לעבודה קובץ המדורה שלי
הסברים על מדורות שונות, אופן בנייתן והייחודיות של כל אחת.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(112 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 25/1/2005

הצעת פעילות קובץ קורס השרדות

מטרות הקורס הנן;הקניית מיומנויות הישרדות בסיסיות - מחנאות, צופיות, התמצאות ועזרה ראשונה, חיזוק תחושת המסוגלות של החניכים כפרטים וכשכבה באמצעות חוויה משמעותית ומפתחת,הגברת המעורבות של חניכי השכבה בשבט,חיזוק התא השכבתי והכנה לקראת שנת הקורס.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(103 KB)
הקובץ חובר ע"י שבט במדבר משבט במדבר ופורסם באתר ביום 13/1/2005

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "קורס השרדות"
במרכז כולו

| 2 | 1 3

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם