zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » מפעלים צופיים - חומרים ישנים

מפעלים צופיים - חומרים ישנים מדורי משנה
סה"כ 167 קבצים במדור זה, עמוד מס' 3 מתוך 17 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

מידע כללי קובץ שיטות שונות לניסוח מטרות ולמיונן
1.מה הם האפיונים המיוחדים לשלושת סוגי מטרות החינוך ?
2.מה הם הכללים התנהגותיות לפי טיילר ?
3.מה הוא המיון של מטרות התנהגותיות לפי בלום ?
4.לנסות לנסח מטרות עפ"י בלום לשיעור כלשהו. העיקריים לניסוח מטרות לפי מגר ?
5.מה הוא ניסוחן של מטרות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(71 KB)
הקובץ חובר ע"י האוניברסיטה הפתוחה ופורסם באתר ביום 15/3/2008

הצעת פעילות קובץ המלצות לתחנות אתגר (לשכבה ז’ ומעלה)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(99 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 16/2/2008

כלי עזר לעבודה קובץ תיק מפעל (פסח) לרשג"ד
בתיק, נמצאים כל המרכיבים אשר יעזרו לכן להוציא את הטיול המשמעותי ביותר עבורכן, עבור המדריכים שלכן, עבור מדריכי העזר וכמובן עבור החניכים!
המרכיבים הם מנהלתיים והדרכתיים!
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(171 KB)
הקובץ חובר ע"י הנהגת שרון דרום ופורסם באתר ביום 16/2/2008

כלי עזר לעבודה קובץ חוברת טיול פסח (אזור הכרמל)
1. המדריך ישתמש בהדרכה צופית בטיול
2. המדריך יעביר תוכן אישי שחשוב לו וייבנה תוכנית הדרכה משמעותית
3. המדריך ישתמש בצופיות בטיול ככלי להעברת התוכן האישי שלו
4. החניכים יהיו מודעים לנושא השבטי
5. החניך יעבור תהליך משמעותי לקראת הטיול ויהיו מוכנים לטיול
6. החניך יקבל העשרה בנושא השבטי
7. דרך הטיול ובהכנה אליו יועבר ערך מרכזי "החניך והטבע" שכולל בתוכו: איכות הסביבה, אהבת והכרת הארץ, שימוש בטבע.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,114 KB)
הקובץ חובר ע"י שבט נווה מגן משבט נוה מגן ופורסם באתר ביום 16/2/2008

כלי עזר לעבודה קובץ הפקת פסטיבל- רכזי הדרכה
נק' חשובות ושוות התייחסות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(131 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 12/2/2008

כלי עזר לעבודה קובץ טיפים להפקת פסטיבל שבטי
אוסף נקודות חשובות למארגני הפסטיבל השבטי על כל היבטיו.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(70 KB)
הקובץ חובר ע"י הנהגת תל אביב יפו ופורסם באתר ביום 12/2/2008

כלי עזר לעבודה קובץ דילמות בעיצוב פסטיבל
תוכנית עבודה לפי מודל של שמונת השבועות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(74 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 12/2/2008

כלי עזר לעבודה קובץ מצגת הפסטיבל לשכב"ג
מתכננים פסטיבל? הנה המצגת לשכב"ג להתנעת תהליך הפסטיבל השבטי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,085 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 12/2/2008

כלי עזר לעבודה קובץ המלצה לתקציב פסטיבל שבטי
הצעה לאופן תכנון הוצאות הפסטיבל השבטי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(16 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 12/2/2008

כלי עזר לעבודה קובץ דגשים לפעילות צמי"ד בפסטיבלים שבטיים.
הפסטיבל השבטי מהווה דרך מוצלחת לשלב את חניכי צמי"ד בפעילות השבטית הכללית. מומלץ לקיים עם קבוצת צמי"ד תהליך מקביל ודומה ככל האפשר לתהליך השבטי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(48 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 11/2/2008

צופיות מעשית
הבטחה
טיול פתיחת שנה
טיולי אתגר
טיולי חנוכה
טיולי פסח
יום צופה
מפעלי קיץ
ספארי צופיות
פסטיבל שבטי
פתיחת שנה
קורס השרדות

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מפעלים צופיים - חומרים ישנים"
במרכז כולו

אתרי אינטרנט

תמונה קטנה
באתר ניתן למצוא צילומים של צמחי ארץ ישראל אשר מלווים באגדה מרתקת.
| 2 | 1 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>