zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » מפעלים צופיים - חומרים ישנים » טיולי פסח

טיולי פסח חיפוש
סה"כ 77 קבצים במדור זה, עמוד מס' 3 מתוך 8 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ טבלת מצאי לטיול הכנה
תכני הדרכה לטיול: מיקום במסלול, גיאוגרפיה, גיאולוגיה, בוטניקה, זואולוגיה, אדם בעבר, אדם בהווה

צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(71 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 24/3/2008

כלי עזר לעבודה קובץ מנחה לכתיבת תיק טיול
בקובץ זה תמצאו את השלבים בבניית תיק טיול:
1. חיבור לתכנית השנתית
2. שיקוף מצב
3. הצבת מטרות
4. קידום ערכים צופיים בטיול
5. בניית ההדרכה לטיול
6. ארגון ומנהלות
7. משוב לאחר הטיול
* מסמך זה נכתב על בסיס המנחה לכתיבת תיק טיול בהנהגת שרון-צפון
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(610 KB)
הקובץ חובר ע"י אגף חינוך ופורסם באתר ביום 23/3/2008

כלי עזר לעבודה קובץ עקרונות להדרכה משמעותית בטיול
כיצד יוצרים הדרכה משמעותית בטיול, 6 העקרונות המנחים יחד עם מכתב לדוגמה...
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(139 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/3/2008

כלי עזר לעבודה קובץ דרכים למציאת הצפון
מציאת הצפון בכיוון כללי מקורב ובכיוון מדוייק
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(84 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 15/3/2008

כלי עזר לעבודה קובץ כל מה שרציתם לדעת על הדרכה בטיול
כל מה שרציתם לדעת על הדרכה בטיול אבל לא שאלתם כי בעצם אף פעם לא חשבתם על זה.
מיני חוברת זו נועדה לסכם ולהבהיר את ההרצאה הנודעת מסמינר האמצע " במה שונה הדרכת טיול מהדרכה רגילה וכמה פרצופים נטע מסוגלת לעשות בדקה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(121 KB)
הקובץ חובר ע"י נטע דונחין משבט יונתן ופורסם באתר ביום 19/2/2008

הצעת פעילות קובץ המלצות לתחנות אתגר (לשכבה ז’ ומעלה)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(99 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 16/2/2008

כלי עזר לעבודה קובץ חוברת טיול פסח (אזור הכרמל)
1. המדריך ישתמש בהדרכה צופית בטיול
2. המדריך יעביר תוכן אישי שחשוב לו וייבנה תוכנית הדרכה משמעותית
3. המדריך ישתמש בצופיות בטיול ככלי להעברת התוכן האישי שלו
4. החניכים יהיו מודעים לנושא השבטי
5. החניך יעבור תהליך משמעותי לקראת הטיול ויהיו מוכנים לטיול
6. החניך יקבל העשרה בנושא השבטי
7. דרך הטיול ובהכנה אליו יועבר ערך מרכזי "החניך והטבע" שכולל בתוכו: איכות הסביבה, אהבת והכרת הארץ, שימוש בטבע.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,114 KB)
הקובץ חובר ע"י שבט נווה מגן משבט נוה מגן ופורסם באתר ביום 16/2/2008

הצעת פעילות קובץ העשרה בנושא המתודה הצופית
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(61 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 29/11/2007

מידע כללי קובץ קריטריונים לפעילות שדה טובה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(95 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 29/11/2007

כלי עזר לעבודה קובץ מודל שמונת השבועות
מודל 8 שבועות לארגון הדרכה ומנהלות בטיול
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(92 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2007

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "טיולי פסח"
במרכז כולו

אתרי אינטרנט

תמונה קטנה
שאלון סכום על הטיול מבחינת מקום הטיול כחלק מהמטרות השנתיות, הפקת לקחים, שימור/שיפור ועוד.
| 2 | 1 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>