zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » מפעלים צופיים - חומרים ישנים » מפעלי קיץ

מפעלי קיץ מדורי משנה
סה"כ 67 קבצים במדור זה, עמוד מס' 5 מתוך 7 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

מידע כללי קובץ הדרכה ומחנה
למה יש להתייחס ומה צריך להכיל תיק פעילות למחנה קיץ?
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(66 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/5/2007

מידע כללי קובץ המתודה הצופית
המתודה הצופית היא כלי העברה נהדר שבעזרתו אנו יכולים להעביר כל נושא העולה בדעתנו עם קצת רצון ומחשבה. הייחוד של הכלי הצופי הוא בכך שהחניך מקבל חומר על ידי התנסות ועושה זאת בדרך אתגרית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(61 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/5/2007

הצעת פעילות קובץ הצעה לגיחת ז’ במחנה
מטרות:
1. היכרות וגיבוש של החניכים בין השבטים.
2. עמידה במשימות מאתגרות במיוחד. הענקת תחושת מסוגלות וביטחון.
3. פיתוח יכולות עבודה בצוות. שיתוף פעולה, תקשורת, מנהיגות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(121 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/5/2007

הצעת פעילות קובץ הצעה לדף שיבוצים למרכזי הפעילות
הסבר למילוי הטבלה:

 דף מתייחס לגדוד/שיכבת גיל.
 בטבלה שלפניך רשומים כל מרכזי הפעילות.
 רשום/י מ1 ועד 4 את העדפות למרכז הפעילות הרצוי. (1=עדיפות ראשונה)
 כל שורה מתייחסת לקבוצה אחת בגדוד. קבוצת פעילות היא עד 25 חניכים. במידה והקבוצה גדולה יש לפצלה ל-2.
 ניתן לחבר קבוצות קטנות ולשבצם למרכז אחד.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(73 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/5/2007

כלי עזר לעבודה קובץ הצעה לדף שיפוט תחרות צופית במחנה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(58 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/5/2007

הצעת פעילות קובץ הצעה לגיחת שכבה ח’ במחנה
מהלך הפעילות-
החניכים מתחלקים ל"אשכולות", כך שבכל אשכול כ-20 חניכים. הקבוצות מודרכות ע"י ש"ש ממגדל העמק ורצוי שיהיו מלוות במדריך ח' נוסף.
בחלקה השני של הגיחה הקבוצות עוברות בתחנות במקביל. כך שנוצרת תחושה של מעיין מסע.
הפעילות אינה תחרותית.
שאר המדריכים מתכנסים במקום הטקס ומכינים רחבה מרשימה וכתובת אש או 2.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(133 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/5/2007

הצעת פעילות קובץ הצעה למודל קורס מסכם בשטח
* הצבת קונפליקטים ואתגרים
* למידה בהתנסות - חוויה/ניסוי ותהיה
* קבוצה קטנה - ביטוי מקסימלי לפרט
* אחריות ותפקיד
* טבע
* טקסיות וסמליות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(55 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/5/2007

כלי עזר לעבודה קובץ תרגום מטרות וערכים לפעילות - תהליך קיץ בשבטים
מטרת על: מיסוד המבנה הארגוני בשבטים ובהנהגה
1. צופיות ככלי חינוכי הדרכתי
2. פיתוח עקרונות העבודה התהליכים בשבטים (ארגון לומד)
3. פיתוח מנהיגות צעירה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(54 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/5/2007

כלי עזר לעבודה קובץ הצעה לתוכנית עבודה לחלוץ הנהגתי במחנה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(58 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/5/2007

כלי עזר לעבודה קובץ תהליך הדרכתי בתהליך קיץ
נקודות עיקריות לבדיקה בתהליך ההדרכתי של הקיץ
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(87 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/5/2007

מחנה קיץ
קורס הדרכה
שירי מחנה קיץ

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מפעלי קיץ"
במרכז כולו

| 4 | 3 | 2 | 1 5 | 6 | 7

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>