zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » מפעלים צופיים - חומרים ישנים » צופיות מעשית

צופיות מעשית מדורי משנה
סה"כ 51 קבצים במדור זה, עמוד מס' 6 מתוך 6 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ צופיות ככלי ולא כמטרה – צופיות ככלי הדרכתי
נבקש להבין המושג " צופיות כדרך חיים" בדגש על: תושייה צופית, שימוש בצופיות מחוץ לצופים, צופיות בתנועה וכדומה.
החניכים יבינו את משמעותם בקורס, "אני כחבר קורס".
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(72 KB)
הקובץ חובר ע"י טל גרינבאום ופורסם באתר ביום 27/1/2007

קיימות בצופים

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "צופיות מעשית"
במרכז כולו

| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 6

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם