zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » מפעלים צופיים - חומרים ישנים » טיולי אתגר

טיולי אתגר חיפוש
סה"כ 62 קבצים במדור זה, עמוד מס' 7 מתוך 7 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולת התנסות בהדרכת טיולים
חשיפת המרכזים למרכיבי ההדרכה המשמעותית בטיול,העלאת נושא רמת ההדרכה בטיולים בתנועה לדיון ונסיון לקבוע סטנדרטים לשיפורה ויצירת במה להתנסות מעשית מול קבוצה סטרילית-נסיונית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(133 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 9/1/2005

כלי עזר לעבודה קובץ תחקיר טיול
תחקיר מרכזים צעירים, ראשג"דים, רש"צים וצוותי הפעילות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(123 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 9/1/2005

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "טיולי אתגר"
במרכז כולו

| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 7

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם