zofim.org.il
  
 


 
מחלקת הגשמה
חץ  לוח קבצים דף הבית » מחלקת הגשמה » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ טופס דחש בנות    (126 KB)
מצורף הקובץ לחתימה, לקראת היציאה לשנת שירות. שימו לב - זהו קובץ לבנות בלבד

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס ויתור חתימה לנח"ל    (97 KB)
יש להעביר את הטופס למחלקת הגשמה בלבד.
פקס: 03-6318450
מייל: derech@zofim.org.il
יש לוודא את קבלת הטופס במחלקה בטלפון- 03-6303688.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס ויתר חתימה לשנת שרות    (45 KB)
יש להעביר את הטופס למחלקת הגשמה בלבד.
פקס: 03-6318450
מייל: derech@zofim.org.il
יש לוודא את קבלת הטופס במחלקה בטלפון- 03-6303688.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ להיות הורים למגשימים 13/14    (6,858 KB)
חוברת מידע על שנת שירות בצופים 2013-2014

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שאלון עומק אישי להרשמה לתהליך המיון לשנת שירות ונח"ל    (103 KB)
מצורף השאלון, אותו יש למלא ולהעלות כחלק מפתיחת תיק המועמד בתהליך המיון לשנת שירות ולנח"ל בתנועת הצופים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הזמנה לסמינר הגשמה תנועתי לשכבת השבעיות    (185 KB)
סמינר הגשמה תנועתי לשכבת השביעיות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס דחש בנים    (124 KB)
מצורף הקובץ לחתימה לקראת היציאה לשנת שירות. שימו לב - מדובר בטופס לבנים בלבד

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס דחש בנים    (124 KB)
מצורף הקובץ לחתימה לקראת היציאה לשנת שירות. שימו לב - מדובר בטופס לבנים בלבד

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס הצהרת בריאות    (122 KB)
מצורף הקובץ אותו צריכים למלא ההורים והש"ש ולהביאו חתום

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ סיכום ביקור בקומונה    (155 KB)
לאחר הביקור בקומונה יש למלא את הקובץ המצורף ולהעלות לתיק האישי שלכם באתר

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס אישור רפואי לש"ש תשע"ה    (31 KB)
מצורף הטופס עליו צריך לחתום רופא המשפחה המטפל וההורים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ ייפוי כוח לצורך הצהרה על העדר עבירות מין    (31 KB)
מצורף טופס ייפוי כוח עליו צריכים לחתום כל הש"ש הבנים על מנת שמחלקת הגשמה תוכל להוציא עבורם אישור על היעדר עבירות מין, כנדרש ע"פ חוק. לייפוי הכוח יש לצרף צילום ת.ז.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ ניכור    (89 KB)
ניכור

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ ניכור    (89 KB)
ניכור ניכור

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ