zofim.org.il
  
 


 
אתר חץ וקשת
חץ  לוח קבצים דף הבית » אתר חץ וקשת » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ אישור הורים משלחות ישראל 2020    (122 KB)
שלום לכולם,
להלן אישור הורים למשלחות ישראל
חייבים להביא את האישור חתום למיונים
ותמונת פספורט
בברכה,
מנהלת התוכניות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חוות דעת מרכז/ת שבט לתוכניות ישראל     (267 KB)
מרכז/ת יקר/ה
אנא מלאו משוב על החניך/ה לטובת משלחות ישראל

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס בקשת הנחה     (79 KB)
חניך/ה יקר/ה
לעיונכם, טופס בקשת הנחה לתוכניות ישראל

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ נהלי ביטול המחלקה לקשרים בינלאומיים     (439 KB)
להלן מצורף מסמך מדיניות ביטולים והחזרים – המחלקה לקשרים בין לאומיים לעיונכם

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הצהרת הורים על מצב בריאותי לתוכניות ישראל     (188 KB)
חניך/ה יקר/ה
אנא מלא את הצהרת הבריאות לטובת סמינר החניכים לתוכניות ישראל

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חוות דעת למרכז/ת השבט על סבסודים 2020    (129 KB)
מרכז/ת יקר/ה
אנא מלאו חוות דעת לטובת סבסוד החניך לטובת תוכניות ישראל

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ קוד התנהגות לתוכנית חץ וקשת 2020    (261 KB)
חניך/ה יקר/ה
אנא חתמו על קוד ההתנהגות לטובת השתתפותכם בתוכנית חץ וקשת 2020 לקראת סמינר החניכים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ רשימת ציוד לתוכנית חץ וקשת 2020    (108 KB)
חניך/ה יקר/ה
לפניכם רשימת ציוד עבור תוכנית חץ וקשת
לעיונכם

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ