zofim.org.il
  
 


 
שבט כרמל
חץ  לוח קבצים דף הבית » שבט כרמל » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ אישור הורים    (979 KB)
אישור הורים - חובה לכל מפעל מחוץ לשבט. נא להדפיס, למלא ולהביא ביום היציאה לפעילות. תשלום למפעל בעזרת פורטל ההורים פוטר מהצורך להגיש אישור הורים.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ לוז מחנה קיץ 2013    (104 KB)
לוז מחנה קיץ סופי 2013

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ רשימת קשר שכב"ג 2012/3    (178 KB)
שכב"ג כרמל הטוב בישראל 2012-2013, רשימת הקשר המלאה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דף לוגו של השבט למכתבים    (221 KB)
דף מוכן לכתיבת מכתבים בפורמט הרשמי של השבט.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חוברת תפקידים 2015-16    (883 KB)
חוברת שמפרטת את הגדרות התפקידים של כל התפקידים המוצעים לשכבג בשנת הפעילות 2015-16

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פורמט כתיבת פעולה    (233 KB)
פורמט כתיבת פעולה, לנוחיות המדריכים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חזון שבט כרמל    (965 KB)
חזון שבט כרמל כפי שנקבע ע"י הצוות הבוגר והשכב"ג 2012-2013

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חוקת שבט כרמל    (294 KB)
קובץ המפרט את נוהג המסורת והגדרות תפקידים בשבט. החוקה אושרה ע"י שכב"ג כרמל 2014-15.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דו"ח מיפוי השטח והמסלול    (225 KB)
מומלץ בחום למלא במהלך טיולי הכנה עוזר מאוד למדריכים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הגדרות תפקידים בשבט    (114 KB)
לקראת הבחירות, כל שכב"גיסט מומלץ שתסתכל ותחליט מי מהמועמדים מתאים להגדות התפקידים.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ סטיקר    (77 KB)
בשבילי צופים זה כרמל

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שיר 70    (1,265 KB)
שבט כרמל חוגג 70 - השיר הרשמי
מילים ולחן: תומר טרגר.
ביצוע: תומר טרגר, יעל צנגוט ואלה ברקת.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ ברקוד    (6 KB)
הפיצו !

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ המדריך לכתובת אש    (90 KB)
מדריך איך להכין כתובת אש או מבנה בוער.
כל ראש כתובת אש או מבנה בוער צריך את זה.
תיק שהוא חובה להגשה בתחקירים של השבט וההנהגה.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חוברת תפקידים 16-17 (שיבוצים של קיץ 2016)    (810 KB)
הסבר מפורט על התפקידים הקיימים בשבט, לעיון על ידי שכב"גיסטים מתלבטים. בנוסף, הגדרת התפקיד מגדירה את האחרויות\מחוייבויות של התפקיד.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ לוז מרכזי פעילות מחנה קיץ 2013    (79 KB)
שימו לב בבקשה שיש שיבוצים לכל יום במחנה לפי מרכזי הפעילות השונים בשבטים ובהנהגה.

תשנו את הלוז האישי שלכם בהתאם

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מחקר אודות תכנית צופי צמיד    (113 KB)
מחקר אודות תכנית צופי צמי"ד - כחלק מתהליכי ההערכה של פעילות התנועה, יתקיים השנה מחקר בנושא צופי צמי"ד. מומלץ לקרוא

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ סטיקר לאורך    (91 KB)
בשבילי צופים זה כרמל

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ סמל השבט    (34 KB)
סמל השבט

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ עץ ארגוני תשע"ז    (170 KB)
פירוט על תפקידי צוות מוביל והיררכיית תפקידי שבט כרמל

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ