zofim.org.il
  
 


 
אתר משלחות קצרות
חץ  לוח קבצים דף הבית » אתר משלחות קצרות » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ FAQ - KISC    (13,631 KB)
תשובות לשאלות נפוצות לגבי האירוח בקנדרסטג, שוויץ - המרכז הבינלאומי לצופיות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ FAQ - KISC Campsite    (10,198 KB)
תשובות לשאלות נפוצות לגבי שטח המחנה בקנדרסטג, שוויץ - המרכז הבינלאומי לצופיות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ Hanukkah Trip 2014    (339 KB)
מידע באנגלית אודות טיולי חנוכה 2014 בתנועת הצופים העבריים בישראל

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ Sea Scouts Camp 2014    (386 KB)
פלאייר מידע על מחנה ימי בינלאומי בישראל 2014

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ Sea to Sea Trip 2014    (2,268 KB)
טיול ים אל ים לקבוצות צופים מחו"ל

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ Summer in Israel 2014 - Israeli Style    (5,340 KB)
פלאייר לתוכנית "חץ וקשת אירופה" 2014

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ Twin Tribes    (4,310 KB)
Twin Tribes project

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ TZAMID Seminar 2014    (238 KB)
סמינר צמי"ד בינלאומי ראשון בישראל!

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ איך מטיילים בהרי האלפים?    (324 KB)
הסבר באנגלית על הטיולים בהרי האלפים השוויצריים.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אישור הורים למיונים למשלחות 2017    (324 KB)
אישור הורים למיונים למשלחות 2017

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס אישור רופא 2017    (473 KB)
טופס משלחות קצרות 2017 - למילוי על ידי רופא

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס היתר טיפול רפואי 2017    (333 KB)
טופס משלחות קצרות 2017 - למילוי על ידי ההורים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס מידע רפואי 2017    (359 KB)
טופס משלחות קצרות 2017 למילוי על ידי ההורים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שבט סבטקביצה מבולגריה    (1,000 KB)
הסבר איך להגיד את השם של שבט הצופים מבולגריה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ