zofim.org.il
  
 


 
הנהגת חיפה
חץ  לוח קבצים דף הבית » הנהגת חיפה » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ טופס מועמד - קורס מסכם 2014    (387 KB)
טופס מועמד לבעלי התפקידים השונים לקורס המסכם.
הגשת מועמדות למרכז השבט ולמייל coursemesakem2014@gmail.com עד ליום שלישי, 20/05/14 בשעה 21:00.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מצגת ניווט לחניכי קורס סיירות וים    (584 KB)
חניכי הקורס מתבקשים לעבור על המצגת - רצוי להצטייד במפה ומד קורדינאטות כדי לראות על מה מדברים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שיר המחנ"ק - הנהגת חיפה    (2,362 KB)
שיר המחנ"ק

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שיר מחנה 2012    (4,862 KB)
שיר מחנה קיץ 2012 בהנהגת חיפה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שיר מרכזים- מחנה קיץ 2010    (2,102 KB)
בנות, אתן מוכנות?

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תנועת הצופים מראשיתה ועד 1960    (116 KB)
תנועת הצופים מראשיתה ועד 1960 היסטורית התנועה בארץ ישראל. תמצית של הספר "היה נכון"

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ