מזל טוב לשבט כפר אוריה!
פורסם על ידי תנועת הצופים ביום 16/8/2015