zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » אתר גזברות שבט ארנון » כתבה: גבייה שנתית

תמונה קטנה גבייה שנתית פורסם על ידי שבט ארנון
בתאריך 30/10/2010
בכתבה זו צפו 4450 גולשים

 תשלום בגבייה שנתית

 גם השנה אנו מציעים לכם, ההורים של חניכי השכבה הצעירה בשבט (ד'-ט'), אפשרות לתשלום שנתי (המכונה גבייה שנתית), וזאת בעקבות הצלחת השיטה בשנה שעברה.
 
מהי גבייה שנתית ולמה היא נועדה?
גבייה שנתית היא תשלום עבור הפעילויות במשך השנה עד מחנה קיץ (לא כולל).
מטרת השיטה היא ליצור פריסת תשלומים מאוזנת ולחסוך לכם ההורים את זמן ההמתנה בימי ההרשמה, ובעיקר את העומס ביום ההרשמה האחרון.
הפעילויות הכלולות בגבייה השנתית הן רק אלו המפורטות בטבלה המצורפת, עפ"י שכבת הגיל.
 
 
מה כלול בגבייה השנתית?
·        דמי חבר תנועתיים (הכוללים ביטוח) – מועברים לתנועת הצופים.
·        דמי חבר שבטיים – עבור: ציוד לפעילות שוטפת, העשרות וסמינרים למדריכים, כוח אדם מקצועי, חומרי הדרכה, עניבה ותג שבט, אירועים שבטיים, ימי טבע וטקסים.
·        טיולים ומחנות – טיולים, מחנות וסמינרים שבטיים והנהגתיים, כמפורט בטבלה (לפי שכבת הגיל).
 
 
כיצד מתבצע התשלום?
התשלום עבור הגבייה השנתית יתבצע בתחילת השנה בפריסה של 8 תשלומים.
ניתן לשלם בהמחאות או בכרטיסי אשראי (ללא ריבית וללא הצמדה).
 
 
הנחות אחים 
ניתנות למשפחות להן שני ילדים ומעלה הרשומים בשבט (כפי שמפורט בטבלה).
 
 
אישור הורים לכל פעילות
כאמור אין צורך בתשלום כספי נוסף לכל פעילות, אך נדרש אישור הורים בסמוך לכל פעילות, היות ולכל פעילות אופי שונה. האישור הוא בפורמט של תנועת הצופים, אותו ניתן להוריד מהאתר של השבט, והוא מהווה כיסוי ביטוחי לפעילות.
טופס אישור ההורים יועבר לשבט כשבוע מראש, ורק הוא יהווה אישור ליציאת החניך לפעילות או לטיול.
 
 
ביטולים והחזרים 
באחראיות ההורים להודיע למרכז השבט או לגזברות על ביטול השתתפות החניך בטיול או בפעילות עתידית הכלולה בגבייה השנתית, עד שבוע מראש.
בביטול ההשתתפות בפעילות השבט מתחייב להחזר כספי, בהתאם למדיניות ההחזרים המפורטת מטה.
ההחזר יינתן כהחזר כספי (בהמחאה) או ישמר כיתרת זכות של המשפחה ויוכל לשמש למפעלי הקיץ או לשנה הבאה.
 
 
מדיניות החזרים
טיולים ושאר הפעילויות המפורטות בטבלה – החזר כספי מלא מחייב מסירת הודעת ביטול השתתפות עד מועד סיום ההרשמה לפעילות (כפי שמופיע בחוזר הפעילות).
ביטול לאחר מועד סגירת ההרשמה יחויב בדמי ביטול על פי חוזר הפעילות.
במידה והחניך מעוניין לבטל את השתתפותו בצופים:
דמי חבר תנועתיים – אין החזר כספי.
דמי חבר שבטיים – החזר יחסי בהתאם למועד הפסקת הפעילות בשבט (לאחר 1/5/11 לא יינתן החזר זה).
 
 
 
  
פירוט תשלומי גבייה שנתית לפי שכבת גיל
 
פעילות
מועד
צמי"ד ארבל
כתה ד'
כתה ה'
כתה ו'
כתה ז'
כתה ח'
צמי"ד ח'
כתה ט'
דמי חבר תנועתיים
שנתי
95
190
190
190
190
190
95
190
דמי חבר שבטיים
שנתי
240
480
480
480
480
480
480
480
טיול פתיחת שנה
אוקטובר
130
130
130
170
170
170
170
 
טיול פתיחת קורס הנהגתי
אוקטובר
 
 
 
 
 
 
 
185
שבת קורס הנהגתית 1
ינואר
 
 
 
 
 
 
 
50
טיול פסח שבטי
אפריל
240
300
300
300
 
 
 
 
טיול פסח הנהגתי
אפריל
 
 
 
 
450
550
550
550
יום ירוק
מאי
170
130
130
170
170
170
170
170
שבת קורס הנהגתית 2
יוני
 
 
 
 
 
 
 
50
הבטחה
 
 
 
 
 
 
75
75
 
סה"כ
 
875
1230
1230
1310
1460
1635
1540
1675
 
 
תשלום חודשי עבור שנת הפעילות תשע"א: ספטמבר  2010 – יוני 2011
 
צמי"ד ארבל
כתה ד'
כתה ה'
כתה ו'
כתה ז'
כתה ח'
צמי"ד ח'
כתה ט'
תשלום חודשי X   8
109
154
154
164
183
204
193
209
תשלום חודשי אח שני X 8
-
134
134
143
159
179
-
171
תשלום חודשי אח שלישיX 8
-
118
118
125
138
157
-
149
 

 

פרסם כתבה »