zofim.org.il
  
 


 
אתר ט
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » אתר ט"ו בשבט » כתבה: האסיפה המכוננת - כנסת ישראל

תמונת מגזין האסיפה המכוננת - כנסת ישראל פורסם על ידי "צופים ברשת"
בתאריך 22/1/2012
בכתבה זו צפו 5071 גולשים

לכתבה זו מצורף קובץ נלווה

נאומו של נשיא מדינת ישראל הראשון, ד"ר חיים וייצמן, בישיבת הפתיחה של האסיפה המכוננת, ט"ו בשבט תש"ט (14 פברואר 1949)

 

ברגש של יראת כבוד והדרת קודש אני קם לפתוח את האסיפה המכוננת של מדינת ישראל, את כנסת ישראל הראשונה בימינו, בעיר הנצחית ירושלים.

ברגע הגדול הזה בתולדות עמנו ניתן שבח והודיה לאלהי ישראל שבחסדו זכינו לראות בגאולה לאחר דורות של סבל ויסורים.

מעמד זה הוא פרי ההתעוררות הכבירה של הרצון הלאומי שקמה בעמנו בדורות האחרונים. לפני כשבעים שנה היה האות. מיטב בני האומה, מנהיגי הדור הנעלמים והאלמוגים, קמו להגשים את חלום הדורות של שיבת ציון וחידוש הקוממיות הלאומית.

בשתי דרכים פעל מאמץ ההגשמה.
הראשונה היתה דרך התעוררות הלבבות, השיבה למקורות הרוח של המסורת היהודית, החייאת השפה והספרות העברית, כינוס כוחות העם הפזורים לאגודה אחת, פעולת חינוך ותעמולה, הכרזה בשער-בת-רבים על זכותנו ההיסטורית ורכישת עזרתם ותמיכתם של שליטי עולם. שני כינוסים גדולים שימשו תחנות מכריעות בדרך הזאת: ועידת קאטוביץ והקונגרס הציוני הראשון.

הדרך הזאת הביאה לידי יצירת ההסתדרות הציונית העולמית, זה בית-היוצר למפעל ההגשמה, ולהקמת הסוכנות היהודית, זהו המוסד המדיני העליון והמכשיר ההתיישבותי הגדול של התנועה הציונית, אשר בביתה אנו מתכנסים הערב.

 בלשון החוזה הגדול של המדינה היהודית בתקופתנו, היתה זו מדינה יהודית בדרך. בלכתנו בדרך ההיא השגנו את הצהרת בלפור, זו ההכרה החיצונית הראשונה בזכותנו לתקומה לאומית בארץ אבות.

הדרך השניה היתה דרך המעשה החי והמגשים, בה הלכו אלה שקצרה רוחם לחכות לריכוז כוחות העם בגולה ולהכרת אחרים בזכותו. הם ביקשו לדחוק את הקץ — העפילו לעלות לארץ וחתרו להביא גאולה לעמם בפועל כפיהם ממש, בזיעת אפם ובדמם. אלה היו החלוצים הראשונים, הביל"ויים וכל החונים על דגלם, מפלסי נתיבות העליה ומניחי יסודות הבנין. בעקבותיהם הלכו דורות העליה וההתיישבות הבאים, עד שנוצר הישוב רב-האונים הזה אשר בחלבו ובדמו, בזכות גבורתם וקרבנותיהם של בניו, הקים את מדינת-ישראל.

אף ההולכים בדרך השניה יצרו מסגרות של אירגון ומוסדות לשלטון עצמי — ועדי המושבות והערים, כינוסי הישוב החדש, אסיפת-הנבחרים והוועד הלאומי, שגם הוא שכן בבית הזה.

שתקובץ נלווה:  קובץ נלווה  סיכום ישיבת הפתיחה של האסיפה המכוננת (623 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה