zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » אתר בחירות לכנסת ה19 - 2013 » כתבה: מצע חינוך - ''כח להשפיע''

תמונה קטנה מצע חינוך - ''כח להשפיע'' פורסם על ידי כח להשפיע
בתאריך 6/1/2013
בכתבה זו צפו 3906 גולשים

 מצע מפלגת "כח להשפיע" בנושא חינוך ובני נוער 
לתנועת הצופים אין שום אחריות על מצעי המפלגות הנ"ל. תוכן המצע נשלח ע"י המפלגות עצמן אל אתר "צופים ברשת".
 
'כח להשפיע' תפעל ללימוד ערכים , שיפור המידות , עזרה לזולת וחסד במערכת החינוך.
2 'כח להשפיע' תפעל להפניית תקציבים וכוח אדם ו/או מפעלים וכו' לפריפריה ולשכבות החלשות, על-מנת לצמצם פערים קיימים, לרווחת התושבים וסיוע לכלל התלמידים ובעיקר לבעלי לקויות ומוגבלויות פיזיות ונפשיות, כן תפעל היא לקדם כל תלמיד על פי כישוריו ועל ידי כך להקנות לו כלים להתגבר על ליקוייו ולהשתלב בחיי החברה.
3 'כח להשפיע' תפעל להנחלת ערכי היהדות במערכת החינוך הממלכתי.
4 'כח להשפיע' תפעל כי לכל תלמיד ימצא מוסד חינוכי מתאים כולל תלמידים שנשרו ממסגרות חינוכיות אשר נופלים בין הכיסאות ובסופו של דבר פונים אל הפשע.
5 'כח להשפיע' תפעל לחיזוק ההשכלה הגבוהה במדינה. "השכלה גבוהה", לצורך זה, היא כהגדרתה במועצה להשכלה גבוהה בישראל. 'כח להשפיע' רואה בהשכלה הגבוהה השקעה חיונית בעתידה של המדינה.
'כח להשפיע' רואה בקיום ופיתוח המדע בישראל ערך חשוב לשגשוג רווחת אזרחיה ולקידום מעמדה של המדינה בעולם.
7 'כח להשפיע' תפעל לביטול המבחן הפסיכומטרי המונע כיום מאוכלוסיות חלשות את ההזדמנות השווה להשכלה הגבוהה.
8 'כח להשפיע' תפעל למימון שכר לימוד אוניברסיטאי לסטודנטים שלומדים במכללות וסמינרים.
9 'כח להשפיע' תפעל לשינוי מקיף במועצה הלאומית להשכלה גבוהה במתכונתה הנוכחית ותפעל להחלפתה במועצה אשר מגוונת אשר חבריה יורכבו מאישי צבור, ממשל ומשפט.
10  'כח להשפיע' למתן ערך אקדמי לתארים דתיים גבוהים באופן שרב מוסמך יחשב לבעל תוארBA רב עיר יחשב לבעל תואר MA
  ואילו כל מוסמך לדיינות יחשב כבעל תואר ד"ר ב-10 שנותיו הראשונות ולאחר מכן יושווה לבעל תואר פרופסור ובלבד שישב כדיין בבתי דין רבניים.
11  'כח להשפיע' רואה בלימוד התורה ערך עליון לקיום העם היהודי ושימור המסורת המאחדת את כל חלקי העם ותדאג להנחלתה לכל שכבות העם. 
 
עוד על מפלגת "כח להשפיע"
 
לתנועת הצופים אין שום אחריות על מצעי המפלגות הנ"ל. תוכן המצע נשלח ע"י המפלגות עצמן אל אתר "צופים ברשת".
 

 

פרסם כתבה »


תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה