zofim.org.il
  
 


 
תמונה של השבט
חץ  לוח החדשות דף הבית » הנהגת חיפה » ארכיון החדשות » ידיעת חדשות

חשוב! ישיבות פורומים בשבוע הבא פורסם על ידי הנהגת חיפה
בתאריך 4/9/2007

פורום

מתי?

איפה?

מי צריך להגיע לפורום?

למי להודיע על אי הגעה?

רכזי קהילה

יום א' 9.9 בשעה 17:00

הנהגה

רכזי קהילה צעירים

ימית

רכזי הדרכה

יום א' 9.9 בשעה 17:00

הנהגה

רכזי הדרכה צעירים (צעירה+נעורים)

הגר

רכזי מפעלים

יום א' 9.9 בשעה 19:00

הנהגה

רכזי מפעלים

ניר

מדריכי ז'

יום ב' 10.9 בשעה 17:00

שבט כרמל

מדריכי ז

עופר (לטם)

מדריכי ח'

יום ב' 10.9 בשעה 17:00

שבט אפיק

מדריכי ח

שחר (אפיק)

מדריכי ט'

יום ב' 10.9 בשעה 17:00

שבט לטם

מדריכי ט

הגר

מדריכי צמי"ד

יום ב' 10.9 בשעה 17:00

הנהגה

מדריכי ומלווי צמי"ד

ימית

מדריכי 1/6

יום ב' 10.9 בשעה 19:00

הנהגה

מדריכי 1/6

אלעד

מדריכי 1/7

יום ב' 10.9 בשעה 19:00

שבט לטם

מדריכי 1/7

הגר

מדריכי 1/8

יום ב' 10.9 בשעה 19:00

הנהגה

מדריכי 1/8

ימית