zofim.org.il
  
 


 
תמונה של השבט
חץ  לוח החדשות דף הבית » מחלקת הגשמה » ידיעת חדשות

לקראת המשך הכשרה לש"ש ונח"ל פורסם על ידי טל לוין
בתאריך 29/1/2015

שמיניסטים שלום,

בימים אלו קיבלתם תשובות סופיות על שיבוצכם לקראת שנת השירות תשע"ו.

אנחנו מעריכים ומודים לכל מי מכם שבחר לקחת חלק בתהליך, גם למי שנמצא כרגע ברשימת המתנה - הרצון והנכונות ליציאה לשנת שירות אינם מובנים מאליהם!

פרטים לגבי המשך ההכשרות -

בתאריך 13-14/2/2015 יתקיים סמינר ההכשרה הראשון לשנת שירות ונח"ל, על פי השיבוץ הסופי שלכם לגרעינים.

גרעין רעים - יפורסם בקרוב השיבוץ למסלולים

גרעין פנימוית - ימי המיון למסלולים השונים גם הם יפורסמו בקרוב באתר - אנא עקבו אחרי הפרסומים.

כלל השמיניסטים ששובצו בגרעינים השונים (פרט לגרעינים - פנימיות, נהר הירדן, בית אקשטיין וצבר עולמי בהם לא מתקיים סמינר) חייבים להרשם לסמינר. אי הרשמה לסמינר תתקבל כפרישה משנת שירות.  שחרורים מסיבות קריטיות, דרך רכזי הגרעין בלבד!

עלות הסמינר - 120 ש"ח, ההרשמה השבטים, פרטים דרך רכזי ד"ה בהנהגות.

פרטים מלאים לקראת הסמינר (מקום, שעות סופיות וכדומה) יועברו בשבוע שלקראת הסמינר.

בנוסף, חשוב להדגיש כי בתחילת פברואר אנו מעבירים את טופסי דחיות השירות שלכם לצבא. מי מכם ששובץ והחליט לפרוש מחויב להודיע בהקדם כדי שדחיית השירות שלו לא תועבר לצבא.

 

בהצלחה לכולם!

צוות מחלקת הגשמה.