zofim.org.il
  
 


 
תמונה של השבט
חץ  לוח החדשות דף הבית » הנהגת חיפה » ארכיון החדשות » ידיעת חדשות

טופס מועמד למנהלת קורס סיירות וים פורסם על ידי אלעד סנדרוביץ
בתאריך 16/2/2007

שמיניסטים ובוגרי תג בצופיות שמעונינים להגיע להתמיין למנהלה ולהדרכת צופיות בקורס.

ימלאו את הטופס שנמצא בלוח הקבצים (באתר של ההנהגה מימין - כל הקבצים)

ויגיעו להתמיין בשמחה ובגיל ביום רביעי ה21.2.07 בשעה 16:00 בהנהגה.

במקרה ויש בעיה עם זמן המיון נא להודיע למרכזים בדחיפות.