zofim.org.il
  
 


 
תמונה של השבט
חץ  לוח החדשות דף הבית » הנהגת חיפה » ארכיון החדשות » ידיעת חדשות

מיונים לקורס מסכם - כל הפרטים בפנים! פורסם על ידי איל שרון
בתאריך 5/5/2007
המיונים לבעלי תפקידים בקורס יתקיימי ביום א 13.5.07 בשעות 16:00-20:00
 
התפקידים המוצעים הם:
1/8 בלבד: רשג"דים צעירים, א. קפה אידאולוגיה, א. ספריה
1/7, 1/8: מדריכים, צוות ספריה וצוות קפה
 
1. יש למלא טופס מועמד ולשלוח לשחר רנד במייל עד ה - 10.5.07
2. על המרכזים לשלוח בנוסף לטופסי המועמדים מהשבט שלכם, גם טפסי חוות דעת אותם יש להעביר להגר ארז במייל עד ה - 11.5.07.
 
בהצלחה לכולם!