zofim.org.il
  
 


 
תמונה של השבט
חץ  לוח החדשות דף הבית » הנהגת חיפה » ארכיון החדשות » ידיעת חדשות

מפגשי פורומים הנהגתיים ועלייה ליער ביום ראשון ה-3/6 (אחרי הבגרות בתנ"ך) פורסם על ידי הנהגת חיפה
בתאריך 28/5/2007
יום היערכות למחנה נחלק לשני חלקים:

נפגשים בשעה 14:00 בהנהגה:
- רכזי/ות הדרכה צעירים
- פורום מדריכי ז'
- פורום מדריכי ח'
- פורום מדריכי ט'
- פורום ראשי מחסן
על סדר היום: היערכות הפורומים לקראת המחנה.

לעליה ליער נפגשים ב-16:00 בהנהגה בעלי התפקידים הבאים:
- מש"צים
- ראשי חלוץ
- ראשי מבנים
- אקונומים שבטיים
- בעלי תפקידים צעירים הנהגתיים
שימו לב, רק בעלי התפקידים האלה יכולים לעלות ליער

לשאלות נוספות, ניתן לפנות למרכזים
ניתן לעלות שאלות גם פה בפורום